Naši študenti so nam postavili ogledalo…

Naši študenti so nam postavili ogledalo…

S ciljem čim bolj objektivnega merjenja kakovosti pedagoškega dela, smo za šolsko leto 2016/17 izvedli anonimno anketo med študenti.
 
Z anketami smo merili tako zadovoljstvo z vsebino predmetov, kakor tudi z načinom pedagoškega dela.
Možne ocene so bile od 1-5.
 
Skupni povprečni rezultati anket glede vsebine vseh predmetov so:
Mnenje o predmetih:
a: zahtevnost snovi 4,0
b: zanimivost snovi 4,2
c: opredeljenost in dostopnost študijskega gradiva 4,2
d: povezava snovi s sodobnim časom 4,4
e: uporabnost pridobljenega znanja iz predmetov v praksi 4,2
f: splošno zadovoljstvo z vsebino predmetov 4,3
 
Najbolje ocenjeni predmeti (ocena 5,0 – kriterij splošno zadovoljstvo z vsebino predmetov), po abecednem vrstnem redu predmetov (v oklepaju (so)nosilci oz. (so)izvajalci):
 • Analiza temeljnih računovodskih izkazov (doc. dr. Tatjana Horvat)
 • Aplikativna etika (zasl. prof. ddr. Anton Stres in asist. mag. Pia Valenzuela)
 • Integralni management in razvoj podjetja (doc. dr. Zoran Vaupot in doc. dr. Matjaž Steinbacher)
 • Odnosi z javnostmi (doc. dr. Milena Fornazarič)
 • Poslovna angleščina 2 (dr. Sonja Trampuš)
 • Uvod v razumevanje organizacije (doc. dr. Zoran Vaupot)

Skupni povprečni rezultati anket glede načina pedagoškega dela vseh učiteljev so:
Mnenje o delu učiteljev:
a: zanimivost predavanj 4,2
b: spodbujanje k samostojnemu razmisleku in delu študentov 4,3
c: organiziranost predavateljev 4,1
d: osebni odnos učiteljev do študentov 4,5
e: splošno zadovoljstvo z delom učiteljev 4,3
 
Najbolje ocenjeni učitelji (ocena 5,0 – kriterij splošno zadovoljstvo z delom učiteljev),
po abecednem vrstnem redu priimkov (so)nosilcev oz. (so)izvajalcev (v oklepaju predmeti, pri katerih so bile dodeljene najvišje ocene za delo učiteljev):
 • doc. dr. Milena Fornazarič (Odnosi z javnostmi)
 • doc. dr. Tatjana Horvat (Analiza temeljnih računovodskih izkazov)
 • izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič (Pravni in etični temelji svobodnega podjetništva)
 • doc. dr. Matjaž Steinbacher (Integralni management in razvoj podjetja)
 • zasl. prof. ddr. Anton Stres (Aplikativna etika)
 • dr. Sonja Trampuš (Poslovna angleščina 2)
 • doc. dr. Zoran Vaupot (Integralni management in razvoj podjetja; Temelji managementa; Uvod v razumevanje organizacije)
Veseli in ponosni smo na zelo spodbudne rezultate ankete in obljubimo, da bodo za prihajajoče šolsko leto še boljši!
 

Nazaj