Mednarodno

Fakulteta za poslovne vede sodeluje v mrežah Erasmus+, CEEPUS in v mreži katoliških univerz in ima razvito mrežo inštitutov in zasebnih poslovnih šol, s katerimi razvija tesnejše sodelovanje. Usmerjeni smo v vzajemno raziskovalno, projektno in pedagoško usposabljanje ter v programe mobilnosti študentov.

Mednarodno sodelovanje izvajamo vokviru programov mobilnosti Erasmus+ in CEEPUS (en < International < ERASMUS / CEEPUS) ter v okviru bilateralnih sporazumov in neposrednih povezav predavateljev in raziskovalcev s svojimi kolegi iz tujine.

K mednarodnemu sodelovanju nas zavezujejo dvostranski memorandumi z mnogimi mednarodnimi institucijami visokošolskega izobraževanja, izgrajeno pa imamo tudi mrežo povezav s številnimi zasebnimi mednarodnimi civilnodružbenimi organizacijami in raziskovalnimi instituti, ki delujejo pod okriljem fundacije Atlas.

Več o aktualnih raziskovalnem delu najdete na podlistku Raziskovanje.

Ceepus

Preberite si več o programu Ceepus

PREBERI VEČ
Mednarodno