Pravni in študijski akti

Temeljni študijski akti za izvajanje izobraževalnega procesa na FPV:

Samoevalvacijska poročila za potrebe merjenja kakovosti po Merilih Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu. Nekateri ostali akti, ki niso javno dostopni in so ključnega pomena za nemoteno delovanje procesov na fakulteti:
 • Akt o ustanovitvi zavoda Katoliški inštitut
 • Statut Katoliškega inštituta
 • Akt o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda
 • Merila za presojo vpisov v višji letnik
 • Pravilnik o varstvu osebnih podatkov
 • Pravilnik za izdajanje gradiv pri Fakulteti za poslovne vede
 • Pravilnik o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju
Fakulteta voli v visokošolske nazive na naslednjih pedagoških področjih:
 • metode raziskovalnega dela, matematika in statistika
 • filozofija, religiologija in aplikativna etika
 • ustavno in mednarodno pravo
 • poslovno pravo
 • tuja poslovna terminologija
 • makro in mikroekonomija
 • management, trženje in odnosi z deležniki
 • finance, računovodstvo, revizija in davki

Vprašanje?

Za dodatna vprašanja se obrnite na študentski referat ali pa nam pišite preko kontaktnega obrazca

KONTAKT