Arhiv Res novae

Prva številka Res novae je posvečena okrožnici Laudato si. Prispevki obravnavajo okrožnico iz različnih zornih kotov. Tiskano verzijo Res novae lahko naročite s sporočilom na naslov: . Letna naročnina znaša 28€ za Slovenijo, 40€ za ostale države Evrope, 57$ izven Evrope (navadno) in 66$ ostale države (prednostno).

Letnik 1, 2016, številka 1

Arhiv