Vabilo na predavanje prof. dr. Gosarja (28.5.2012)

V ponedeljek 28.5.2012 bo Fakulteta za poslovne vede kot gostujočega predavatelja gostila prof. dr. Lojzeta Gosarja. Predavanje bo potekalo od 13:00 do 15:00 v predavalnici 7 v prostorih trakta na Poljanski cesti 4. Študenti ste vabljeni, da se predavanja udeležite v čim večjem številu, saj se vsebina predavanja prof. dr. Gosarja v veliki meri navezuje na vsebino predmetov Statistika (1. letnik) in Statistika za poslovno odločanje (2. letnik). Vabljeni tudi drugi, ki jih zanima ta tematika.

V predavanju z naslovom »Vloga demografije pri razreševanju gospodarskih in socialnih vprašanj« bo dr. Gosar spregovoril o sledečem:

Splošna gospodarska in s tem tudi socialna kriza nas postavlja pred posebno nalogo, da vzpostavimo celovitost razvoja, ki se izrazi v tem, da posamezni segmenti življenja in dela niso zapostavljeni in se medsebojno dopolnjujejo.

Že pred leti je bilo v Sloveniji sprejeto načelo skladnega regionalnega razvoja kar pomeni, da bi bilo potrebno uveljavljati enakovredne življenjske razmere v vseh območjih naše domovine.

Za začetek bo podan pregled ključnih značilnosti demografskih analiz in projekcij prebivalstva s pomočjo katerih lahko ocenjujemo potrebe po izboljšanju opremljenosti z družbeno infrastrukturo kakor tudi potrebe po novih delovnih mestih.

Posebna pozornost bo namenjena razlikovanju med statističnim vidikom   demografske analize in pa njene uporabnosti za razvojno načrtovalske namene, ki se jih moramo lotevati izrazito interdisciplinarno. Predstavljena bo miselna shema (vsebinska izhodišča, merila ,cilji, itd), ki ponazarja kompleksnost usmerjanja razvoja in soodvisnost posameznih vej gospodarstva in negospodarstva. Bistvo miselne sheme je olajšati opozarjanje (monitoring) na probleme, ki so pogosto sistemske narave in jih je treba razreševati na občinski, regionalni ali republiški ravni.


Lepo vabljeni!