Poslovno izobraževanje za uspešnost

Vsako vodstvo odgovornega podjetja se zaveda sedanjih gospodarskih razmer, zaznamovanih z upadom povpraševanja, izostrenimi pogoji za pridobitev finančnih virov in vedno zahtevnejši borbi za obstanek na trgu. Nove tržne razmere so nova realnost in niso le prehodnega značaja! Nove razmere od nas vseh zahtevajo dodatno prilagajanje in drugačen pristop pri ravnanju navzven do naših kupcev in dobaviteljev ter navznoter do naših zaposlenih in procesov v podjetju. Kot mlada in neobremenjena ustanova vam lahko na omenjenih področjih pomagamo s svežim inovativnim pristopom.

businesssucces

Fakulteta za poslovne vede ima jasno identiteto in svojo usmeritev pri izobraževanju za doseganje uspešnosti poslovanja, medsebojnega spoštovanja, osebne in družbene odgovornosti, svobode in raziskovanja za iskanje resnice. Svoje storitve »Poslovnega izobraževanja za uspešnost«, prilagojenega posameznemu podjetju, ponujamo na sledečih področjih:

  • strateški management,
  • management človeških virov,
  • management procesov in informacijsko komunikacijskih tehnologij,
  • management posameznih panog (trgovina, logistika, proizvodnja, bančništvo in zavarovalništvo).

 

O vsebinah posameznih izobraževanj in načinu dela si lahko preberete v priloženi brošuri:

pdf-icon POSLOVNO IZOBRAŽEVANJE ZA USPEŠNOST