Zakaj študirati na FPV?

Prednosti študija na FPV

Univerzitetni program Poslovne vede podaja celovito znanje s področja poslovnih ved in ekonomije, vključno s temeljnimi načeli pravnega reda in veščin komuniciranja z javnostjo. Program je zato primeren tudi za kandidate, ki jih zanima študij družbenih ved in novinarstva. 

V študijski program so vključene vsebine celostnega humanizma, s poudarkom na etiki in družbeni odgovornosti poslovnega odločanja.

FPV je zavezana ne-množičnosti, kar pomeni graditev ustvarjalne skupnosti študentov in profesorjev, osebni pristop pri poučevanju, študij v manjših skupinah, odprtost za notranji dialog in nenehno izmenjavo idej s prakso in s širšo družbeno javnostjo.


Zaposlitvene možnosti diplomantov

Začetek študija na FPV je začetek poklicne kariere! To lahko trdimo na podlagi razgovorov z vodstvi največjih in najuglednejših slovenskih podjetij, ki so izrazile pripravljenost po zaposlovanju diplomantov univerzitetnega programa FPV.

Podjetja, ki so izrazila mnenje o zaposljivosti:

 • Abanka Vipa, d.d., Ljubljana;
 • Adria Airways, d.d., Ljubljana;
 • Aerodrom Ljubljana, d.d., Ljubljana;
 • Aktiva Invest, d.d., Ljubljana;
 • BTC, d.d., Ljubljana;
 • Gorenje, d.d., Velenje;
 • Helios Domžale, d.d., Domžale;
 • Hypo Alpe Adria Bank, d.d., Ljubljana;
 • Iskratel, d.o.o., Kranj;
 • Istrabenz, d.d., Koper;
 • KD Holding, Ljubljana;
 • Krka, d.d., Novo mesto;
 • Lek, d.d., Ljubljana;
 • Merkur, d.d., Kranj;
 • Mladinska knjiga založba; NLB, d.d., Ljubljana;
 • Nacionalna finančna družba, d.d., Ljubljana;
 • Nova KBM, d.d., Maribor;
 • Petrol, d.d., Ljubljana;
 • Poteza Group;
 • Riko Ribnica, d.o.o., Ribnica;
 • Sava, d.d., Kranj;
 • Skupna Pokojninska družba, d.d., Ljubljana;
 • Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana;
 • Trimo, d.d., Trebnje;
 • UniCredit Banka Slovenije;
 • Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana;
 • Žito, d.d., Ljubljana.

 

FPV bo imela dejavno strateško vlogo v gospodarskem razvoju Slovenije. Zanimanje drugih podjetij, civilno-družbenih institucij ter organov javnega sektorja za pridobivanje visoko izobraženih kadrov FPV potrjujejo tudi izjave o zaposlitvenih možnostih oziroma pisma podpore, ki so jih posredovali:

 • Alpetour – Potovalna agencija, d.d., Kranj;
 • Cetis, d.d., grafične in dokumentacijske storitve, Celje;
 • Krekova družba za storitve, d.o.o., Maribor;
 • Krekova družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Maribor;
 • Ministrstvo za gospodarstvo;
 • Ministrstvo za javno upravo;
 • Ministrstvo za zdravje;
 • Slovenska akademija znanosti in umetnosti;
 • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj;
 • Tovarna olja Gea, d.d., Slovenska Bistrica;

 

Zaposljivost diplomantov študijskega programa FPV je v pisni izjavi potrdila Gospodarska zbornica Slovenije.