Programi in predmetniki

Fakulteta za poslovne vede izvaja dva bolonjska študijska programa:

univerzitetni program Poslovne vede (1. stopnja) (od študijskega leta 2010-11)

- magistrski program Poslovne vede II (2. stopnja) (od študijskega leta 2016-17) - priprave na izvajanje programa so v teku!