Šolnina in štipendije

Šolnina za posamezen letnik študija univerzitetnega programa znaša predvidoma 2.400 evrov, za posamezen letnik magistrskega programa pa 2.500 evrov. Šolnina se lahko zmanjša po sklepu ustanovitelja, o čemer bodo kandidati obveščeni ob vpisu.

Študentom Fakultete za poslovne vede nudimo:

1. Štipendije Katoliškega inštitutado pet štipendij letno, vsaka v višini do 3.000 EUR, na voljo za celotno trajanje študija od datuma prejema do uspešnega zaključka v roku, predvidenem po učnem načrtu. (Obrazec: vloga za štipendijo Katoliškega inštituta)

2. Štipendije sv. Vincencijado štiri štipendije letno za bivanje v študentskem domu Vincencij, v skupni višini do 1.500 EUR, za eno študijsko leto. (Obrazec: vloga za štipendijo sv. Vincencija)

Šolnina fakulteti zagotavlja neodvisnost od državnih sredstev, akademsko svobodo in kakovostno delo profesorjev in študentov, usmerjeno v doseganje ciljev in kompetenc študijskega programa. Neodvisnost od državnih sredstev na prvo mesto postavlja študente in ne finančnih ciljev. Poleg tega študentom omogoča svobodno izbiro, kje in kaj bo študiral. Zaradi tega je način študija pri nas drugačen kot na državnih univerzah: študenti napredujejo in zaključijo študij v roku, predvidenem po učnem načrtu, kar za njih pomeni prihranek sredstev in njihovo zaposlitev ter ustvarjanje dohodka (vsaj eno leto) prej kot na primerljivih fakultetah.

Štipendija je dober način zmanjšanja izdatkov za študij in prejemniku omogoča, da pri zaposlitvi na zaposlovalca naredi dodaten pozitiven vtis. Politika Katoliškega inštituta je, da štipendije podelimo tistim študentom, ki si študija na Fakulteti za poslovne vede sicer ne bi mogli privoščiti. Na željo darovalcev pri podelitvi štipendij lahko upoštevamo tudi študijski uspeh posameznika. Postopki izbora so pregledni in normirani ter vodeni s strani veččlanske komisije.


Podpisane vloge z ustreznimi dokazili ob začetku študijskega leta (natančni roki se določijo sproti) sperjemamo na naslov:

Katoliški inštitut
Ciril-Metodov trg 9
1000 Ljubljana

ali skenirano na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Nepopolnih (nepodpisanih) vlog ne sprejemamo!