Pravni in študijski akti

Temeljni študijski akti za izvajanje izobraževalnega procesa na FPV:

Samoevalvacijska poročila za potrebe merjenja kakovosti po Merilih Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu.

Nekateri ostali akti, ki niso javno dostopni in so ključnega pomena za nemoteno delovanje procesov na fakulteti:

Fakulteta voli v visokošolske nazive na naslednjih pedagoških področjih:

 

Prijava na e-novice

Oblikovanje: Pozitiven Design. Produkcija: Kodington. Uporaba piškotkov.
© Fakulteta za poslovne vede, Katoliški inštitut, 2017. Vse pravice pridržane.