PSD - skupina za razmislek

Dobrodošli na straneh Pravične in svobodne družbe (PSD), skupine za razmislek Fakultete za poslovne vede. Skupino za razmislek smo ustanovili z namenom vzpostavljanja trajnega dialoga v slovenski javnosti o pomenu ekonomsko-političnih in nekaterih občečloveških vprašanj, za katere ocenjujemo, da zahtevajo nenehno nadgradnjo in preverjanje, in se v prvi vrsti tičejo človeka kot družbenega bitja.

Osnovni okvir delovanja članov miselne skupine PSD predstavlja podmena o družbi, temelječi na učinkovitih in neosebnih pravilih, ki vzpodbujajo produktivno sodelovanje med ljudmi, in o družbi, katere členi kažejo visoko stopnjo odgovornosti za pomoč siromašnim in onemoglim.

S svojim delovanjem člani miselne skupine ciljajo na vse družbene skupine, s poudarkom na oblikovalcih javnega mnenja, nosilcih političnih pristojnosti, nosilcih gospodarskega razvoja, nosilcih izobraževalnega procesa in mladih.

K sodelovanju pri delovanju skupine za razmislek Pravična in svobodna družba so posebej povabljeni študenti Fakultete za poslovne vede. Namen je krepiti zavest bodočih diplomantov Fakultete za poslovne vede o pomenu vrednot in vsebin, za uresničevanje katerih se v skupini (in na fakulteti) prizadevamo. Potencialno koristna dodana vrednost, ki izhaja iz sodelovanja na projektih skupine za razmislek, je tudi krepitev osebnih stikov z gosti različnih dogodkov v okviru delovanja skupine (poslovneži, politiki, profesorji, mediji in drugi), usmerjenost h kritični, a produktivni obravnavi različnih strokovno-družbenih vprašanj (krepitev razmišljanjskih potencialov), konec koncev pa tudi v koristni izrabi prostega časa.

Potencialna področja sodelovanja vključujejo vsaj naslednje aktivnosti:
- pobude o aktualnih družbenih vprašanjih in o potencialno zanimivih projektih,
- sodelovanje pri organizaciji raznih projektov v sklopu aktivnosti skupine (pisanje vabil, kontaktiranje udeležencev, sprejemanje gostov, informacijska in tehnična podpora gostom, podpora pri trženju dogodkov ipd.),
- sodelovanje na dogodkih z lastnim prispevkom,
- pisanje mnenjskih komentarjev za medije, s katerimi fakulteta sodeluje,
- in podobne aktivnosti v sklopu delovanja skupine za razmislek.

psdzgibanka1poprm

psdzgibanka2poprm