Magistrski program

Fakulteta za poslovne vede izvaja magistrski študijski program Poslovne vede. Program traja dve leti (štiri semestre) in obsega 120 ECTS kreditnih točk. Program se izvaja kot redni in kot izredni študij.

Pridobljeni naslov po uspešno zaključenem študiju je magister poslovnih ved / magistrica poslovnih ved. Magistrski program Poslovne vede je nadgradnja univerzitetnega programa, magistrantom pa prinaša boljše izhodišče za začetek poklicne kariere ali nadaljevanje na doktorskem študiju v EU.

Program je sestavljen po pravilih bolonjskega procesa in je mednarodno primerljiv s programi v Sloveniji in v državah Evropske unije.

Poudarki in kompetence programa:

Diploma magistrskega programa Poslovne vede na Fakulteti za poslovne vede ponuja možnosti nadaljevanja študija na doktorskem študiju na domačih in na mednarodnih programih v okviru bolonjskega izobraževanja.

 

Prijava na e-novice

Oblikovanje: Pozitiven Design. Produkcija: Kodington. Uporaba piškotkov.
© Fakulteta za poslovne vede, Katoliški inštitut, 2017. Vse pravice pridržane.