Predmetnik

1. letnik
Predmet Vrsta predmeta Semester ECTS
Državno pravo obvezni 1 6
Filozofija in religija obvezni 1 9
Temelji makro in mikroekonomije obvezni 1 9
Matematika obvezni 1 6
Statistika obvezni 2 6
Temelji managementa obvezni 2 6
Temelji trženja obvezni 2 9
Računovodstvo obvezni 2 9
2. letnik
Predmet Vrsta predmeta Semester ECTS
Človekove pravice in dolžnosti obvezni 3 6
Uvod v razumevanje organizacije obvezni 3 6
Poslovne finance obvezni 3 9
Statistika za poslovno odločanje obvezni 3 9
Gospodarsko pravo obvezni 4 6
Poslovno komuniciranje obvezni 4 6
Izbirni (dvojček) izbirni 4 9
Izbirni (dvojček) izbirni 4 9
3. letnik
Predmet Vrsta predmeta Semester ECTS
Temelji računovodstva za odločanje obvezni 5 9
Poslovni angleški jezik obvezni 5 6
Strateški management in politika podjetja obvezni 5 6
Izbirni (dvojček) izbirni (dvojček) 5 9
Izbirni (dvojček) izbirni (dvojček) 6 6
Izbirni izbirni 6 6
Izbirni izbirni 6 6
Diplomska naloga 12
Izbirni dvojčki:
 • 4. semester:
  • Alternativno reševanje sporov ali Temelji poslovanja finančnih institucij
  • Drugi poslovni tuji jezik 1 (francoščina, nemščina, italijanščina ali španščina) ali Poslovna informatika
 • 5. semester:
  • Pravo in management v delovnih razmerjih ali Mednarodno gospodarsko pravo
 • 6. semester:
  • E-poslovanje ali Gospodarjenje sodobnega podjetja
Izbirni predmeti:
 • 6. semester:
  • Strategija v podjetništvu
  • Analiziranje temeljnih računovodskih izkazov
  • Geopolitika in geoekonomija
  • Predmet drugih fakultet