Program:

POSLOVNE VEDE
 

1. letnik
Predmet Vrsta predmeta Semester ECTS
Državno pravo obvezni 1 6
Filozofija in religija obvezni 1 9
Temelji makro in mikroekonomije obvezni 1 9
Matematika obvezni 2 6
Statistika obvezni 2 6
Temelji managementa obvezni 1 6
Temelji trženja obvezni 2 9
Računovodstvo obvezni 2 9
2. letnik
Predmet Vrsta predmeta Semester ECTS
Človekove pravice in dolžnosti obvezni 3 6
Uvod v razumevanje organizacije obvezni 3 6
Poslovne finance obvezni 3 9
Statistika za poslovno odločanje obvezni 3 9
Gospodarsko pravo obvezni 4 6
Poslovno komuniciranje obvezni 4 6
Izbirni (dvojček) izbirni 4 9
Izbirni (dvojček) izbirni 4 9
3. letnik
Predmet Vrsta predmeta Semester ECTS
Temelji računovodstva za odločanje obvezni 5 9
Poslovni angleški jezik obvezni 5 6
Strateški management in politika podjetja obvezni 6 6
Izbirni (dvojček) izbirni (dvojček) 5 9
Izbirni (dvojček) izbirni (dvojček) 5 6
Izbirni izbirni 6 6
Izbirni izbirni 6 6
Diplomska naloga 12
Izbirni dvojčki:
Izbirni predmeti: