Fama actorum je novi splet aktualnih informacij o dogodkih na Katoliškem inštitutu in njegovi Fakulteti za pravo in poslovne vede. Fama actorum nadaljuje tradicijo informiranja prijateljev Katoliškega inštituta in podpornikov ustanavljanja Katoliške univerze. Celovito informiranje smo do sedaj opravljali z rednim zbirnikom Novice Katoliškega inštituta.