Študenti so nam ponovno nastavili ogledalo...

Študenti so nam ponovno nastavili ogledalo...

S ciljem čim bolj objektivnega merjenja kakovosti pedagoškega dela, smo tudi za šolsko leto 2019/20 izvedli anketo med našimi študenti dodiplomskega in magistrskega študija programa Poslovne vede. Izpolnitev te naloge nam nalagajo tako lastne želje po izboljšanju kakovosti pedagoškega dela, kot pravila NAKVIS-a.
 
Rezultati ankete so neposredno primerljivi s prejšnjim letom, zato krovne podatke prikazujemo primerjalno.

V anketah smo merili tako zadovoljstvo z vsebino predmetov, kakor tudi z načinom pedagoškega dela. Možne ocene so bile od 1-5.

A. Ocene predmetov
 
Skupni povprečni rezultati anket glede vsebine vseh predmetov:
 
2018/19 2019/20
a: zahtevnost snovi 3,9 4,0
b: zanimivost snovi 4,4 4,5
c: opredeljenost in dostopnost študijskega gradiva 4,4 4,4
d: povezava snovi s sodobnim časom 4,7 4,7
e: splošno zadovoljstvo z vsebino predmetov 4,4 4,5
Najbolje ocenjeni predmeti (ocena 5,0 – kriterij splošno zadovoljstvo z vsebino predmetov) po abecednem vrstnem redu predmetov, v oklepaju (so)nosilci oz. (so)izvajalci:
 • E-poslovanje (doc. dr. Benjamin Lesjak)
 • Metode strokovnega in raziskovalnega dela (doc. dr. Mitja Steinbacher)
 • Poslovna Angleščina-MAG (dr. Sonja Trampuš)
 • Poslovna informatika (doc. dr. Benjamin Lesjak)
 • Strateški management in politika podjetja (doc. dr. Zoran Vaupot)
 • Temelji makro in mikroekonomije (izr. prof. dr.Žiga Čepar, doc. dr. Mitja Steinbacher)
 • Temelji managementa (doc. dr. Zoran Vaupot)
 • Uvod v pravo (prof. dr. Andrej Fink, dr. Dušan Štrus)
 
B. Ocene učiteljev
 
Skupni povprečni rezultati anket glede načina pedagoškega dela vseh učiteljev:
 
2018/19 2019/20
a: zanimivost predavanj 4,3 4,4
b: spodbujanje k samostojnemu razmisleku in delu študentov 4,3 4,5
c: organiziranost predavateljev 4,3 4,6
d: osebni odnos učiteljev do študentov 4,7 4,8
e: splošno zadovoljstvo z delom učiteljev 4,3 4,4
 
Najbolje ocenjeni učitelji (ocena 5,0 – kriterij splošno zadovoljstvo z delom učiteljev),
po abecednem vrstnem redu priimkov učiteljev; v oklepaju predmeti, pri katerih so bile dodeljene najvišje ocene za delo učiteljev:
 • izr. prof. dr. Vito Bobek (Davčni sistem in finančna politika)
 • izr. prof. dr. Drago Bokal (Matematika)
 • izr. prof. dr. Žiga Čepar (Pravni in etični temelji svobodnega podjetništva)
 • doc. dr. Simona Drenik Bavdek/dr. Maja Menard (Pravo EU)
 • doc. dr. Laris Gaiser (Gospodarska in obveščevalna dejavnost)
 • doc. dr. Benjamin Lesjak (E-poslovanje)
 • doc. dr. Mitja Steinbacher (Metode strokovnega in raziskovalnega dela, Statistika za poslovno odločanje)
 • zasl. prof. ddr. Anton Stres (Aplikativna etika)
 • dr. Dušan Štrus (Uvod v pravo)
 • doc. dr. Aniko Noemi Turi (Pravo in management v delovnih razmerjih)
 • doc. dr. Zoran Vaupot (Strateški management in politika podjetja, Temelji managementa)
Rezultati anket so zelo dobri, nekoliko boljši od tistih iz preteklega leta in smo z njimi lahko zelo zadovoljni. Puščajo pa dovolj prostora za nadaljnje izboljšave, tako pri oblikovanju predmetov, kot načinu pedagoškega dela.

Nazaj