Zagovor diplomske naloge Katje Gabrovšek

Zagovor diplomske naloge Katje Gabrovšek

V ponedeljek, 18.7.2022 s pričetkom ob 11h bo na Fakulteti za pravo in poslovne vede potekal zagovor diplomske naloge Katje Gabrovšek z naslovom INTERNATIONALIZATION PROCESS AND ENTRY STRATEGIES ACCORDING TO SUN TZU'S ART OF WAR: A CASE STUDY ANALYSIS ON ZARA. Diplomsko nalogo je napisala pod mentorstvom prof. dr. Vita Bobka.

Zagovor bo potekal pred komisijo v sestavi:
  • prof. dr. Vito Bobek (mentor)
  • doc. dr. Mitja Steinbacher (predsednik)
  • izr. prof. dr. Tatjana Horvat (članica)
Katji Gabrovšek želimo uspešen zagovor.

Nazaj