Zagovor magistrske naloge ge. Mojce Lenarčič

Zagovor magistrske naloge ge. Mojce Lenarčič

V torek, 5.7.2022 s pričetkom ob 13h bo na Fakulteti za pravo in poslovne vede potekal zagovor magistrske naloge ge. Mojce Lenarčič z naslovom Analiza poslovanja slovenskih bolnišnic. Magistrsko nalogo je napisala pod mentorstvom izr. prof. dr. Tatjane Horvat.

Zagovor bo potekal pred komisijo v sestavi:
  • prof. dr. Vito Bobek (predsednik)
  • doc. dr. Lidija Robnik (članica)
  • izr. prof. dr. Tatjana Horvat (mentorica)
Mojci Lenarčič želimo uspešen zagovor.

Nazaj