Publications (bibliography) of the project

(1.) MALMENVALL, Simon (interviewee), PODLESNIK, Blaž (interviewee), GLASER, Aljaž (interviewee). Pismenost in kultura Kijevske Rusije : prevodi in komentarji izbranih tekstov : [predstavitev prve slovenske izdaje klasičnih staroruskih tekstov v slovenskem jeziku], Ruski center znanosti in kulture v Ljubljani, 26. september 2019 [Literacy and Culture of Kievan Rus' : Translations and Commentary of Selected Texts : Presentation of the First Slovene Edition of Classical Rus' Texts]. http://svn.rs.gov.ru/ru/news/54830. [COBISS.SI-ID 1024481760]

(2.) MALMENVALL, Simon. Branje o Borisu in Glebu : reprezentacija verskega in političnega zgleda [Lesson on Boris and Gleb : Representation of Religious and Political Example]. In: PODLESNIK, Blaž (ed.). Pismenost in kultura Kijevske Rusije : prevodi in komentarji izbranih tekstov [Literacy and Culture of Kievan Rus' : Translations and Commentary of Selected Texts]. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2019, pp. 83-98. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/157/253/4009-1 [COBISS.SI-ID 1024477664]

(3.) MALMENVALL, Simon. (trans.) NESTOR. Branje o življenju in smrti blaženih strastotrpcev Borisa in Gleba [Lesson on the Life and Death of the Blessed Passion-Bearers Boris and Gleb]. In: PODLESNIK, Blaž (ed.). Pismenost in kultura Kijevske Rusije : prevodi in komentarji izbranih tekstov [Literacy and Culture of Kievan Rus' : Translations and Commentary of Selected Texts]. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2019, pp. 71-82. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/157/253/4010-1 [COBISS.SI-ID 1024478432]

(4.) MALMENVALL, Simon (interviewee), PODLESNIK, Blaž (interviewee), GLASER, Aljaž (interviewee). Pismenost in kultura Kijevske Rusije, (Kulturni fokus) [Literacy and Culture of Kievan Rus' (Cultural Focus)]. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. https://4d.rtvslo.si/arhiv/kulturni-fokus/174625432. [COBISS.SI-ID 514293356]

(5.) MALMENVALL, Simon. The image of the "Polish Factor" in the sources on Boris and Gleb. In: NAGIRNYY, Vitaliy (ed.), PUDŁOCKI, Tomasz (ed.). Ruś a Polska : (X-XIV wiek) : materiały IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Przemyśl, 5-8 grudnia 2018 r. [Rus' and Poland : (X-XIV century) : articles of the 9th International scientific conference, Przemyśl, 5th-8th December 2018]. Kraków: "Historia Iagellonica": Przyjaciół Nauk w Przemyślu, 2019. pp. 69-79. Colloquia Russica, Ser. 1, vol. 9. [COBISS.SI-ID 1024481504]

(6.) MALMENVALL, Simon. Kultura Kijevske Rusije in krščanska zgodovinska zavest [Culture of Kievan Rus' and Christian Historical Consciousness]. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. 313 pp. Znanstvena knjižnica, 70. ISBN 978-961-6844-82-6. [COBISS.SI-ID 302873344]

(7.) MALMENVALL, Simon. Vladarski mučenci na obrobju srednjeveške Evrope : Kijevska Rusija, Norveška in Duklja : predavanje v okviru Historičnega seminarja Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU, Ljubljana, 17. 12. 2019 [Ruler Martyrs on the Periphery of Medieval Europe : Kievan Rus', Norway, and Dioclea : Lecture at the Historical Seminar of the Research Center of the Slovene Academy of Science and Arts]. http://hs.zrc-sazu.si/ARHIV/tabid/56/language/sl-SI/Default.aspx [COBISS.SI-ID 1024485856]

(8.) MALMENVALL, Simon. Boris and Gleb : political and theological implications of overcoming violence through sacrifice in Kievan Rusʹ. Konštantínove listy. 2019, vol. 12, issue 2, pp. 43-58. ISSN 1337-8740. http://www.constantinesletters.ukf.sk/images/issues/2019_v12_iss2/CL_v12_iss2_043to058.pdf [COBISS.SI-ID 1024483040]

(9.) MALMENVALL, Simon. Ruler Martyrs on the Periphery of Medieval Europe (Kievan Rusʼ, Dioclea, Norway) : a comparative overview : lecture at Christian Russia in the making, Warsaw, 30 January - 1 February, 2020. https://ihpan.edu.pl/wp-content/uploads/2020/01/Christian-Russia_programme_compressed.pdf. [COBISS.SI-ID 1024487904]

(10.) MALMENVALL, Simon. Ruler Martyrs among Medieval Slavs : Boris and Gleb of Rus' and Jovan Vladimir of Dioclea. Orientalia christiana periodica. 2019, vol. 85, no. 2, pp. 395-426. ISSN 0030-5375. [COBISS.SI-ID 1024491232]

(11.) MALMENVALL, Simon (member of the editorial board 2020-). Galičina : naukovyj i kul'turno-prosvitnij kraéznavčyj časopys [Galychyna: Scientific, Cultural-Educational, and Local History Journal]. Ivano-Frankìvs'k: Prikarpats'kij nacìonal'nij unìversitet ìmenì Vasilâ Stefanika [Ivano-Frankivsk, Ukraine, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University], 1997-. ISSN 2312-1165. http://journals.pu.if.ua/index.php/istgal/index. [COBISS.SI-ID 1024492768]

(12.) MALMENVALL, Simon (interviewee). Vladarji, mučenci, svetniki [Rulers, Martyrs, Saints]. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. Glasovi svetov [Voices of the Worlds]. https://4d.rtvslo.si/arhiv/glasovi-svetov/174683299. [COBISS.SI-ID 514527596]

(13.) MALMENVALL, Simon. Pravoslavni in katoliški vladarski mučenci v srednjem veku : predavanje v organizaciji Kulturnega društva Sotočje, Radovljica, 15. 7. 2020 [Eastern Orthodox and Catholic Ruler Martyrs in the Middle Ages : Lecture organized by the Cultural Society Sotočje]. [COBISS.SI-ID 22938627]

(14.) MALMENVALL, Simon. Jovan Vladimir of Dioclea and medieval ruler martyrs : to persevere in love "until the end". Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog [Unity and Dialogue: Journal for Ecumenical Theology and Interreligious Dialogue]. 2020, vol. 75, no. 1, pp. 251-267. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/75/01/Malmenvall1.pdf. [COBISS.SI-ID 34757123]

(15.) MALMENVALL, Simon (member of the editorial board 2020-). Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog [Unity and Dialogue: Journal for Ecumenical Theology and Interreligious Dialogue]. Maribor: Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani [Maribor: Institute for Ecumenical Theology and Interreligious Dialogue at the University of Ljubljana, Faculty of Theology]. 2013-. ISSN 2335-4127. http://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/edinost-in-dialog. [COBISS.SI-ID 268194560]

(16.) MALMENVALL, Simon. Mučeništvo kot odpoved : krščanski vladarji na obrobju srednjeveške Evrope [Martyrdom as a Renouncement: Christian Rulers on the Periphery of Medieval Europe]. Razpotja : revija humanistov Goriške [Intersection: Journal of the Humanists of the Gorizia Region] 2020, vol. 11, no. 41, pp. 80-83. ISSN 2232-2582. [COBISS.SI-ID 38426627]

(17.) MALMENVALL, Simon. Jovan Vladimir of Dioclea and martyrdom on the periphery of Europe : sacrifice and perseverant love towards the one's neighbor = Jovan Vladimir iz Duklje in mučeništvo na evropskem obrobju : žrtvovanje in stanovitna ljubezen do bližnjega. IN: ŽALEC, Bojan (ed.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ed.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020, pp. 29-30. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Knjizica.pdf. [COBISS.SI-ID 38157059]

(18.) MALMENVALL, Simon. Samožrtvovanje in stanovitna ljubezen do bližnjega : mučeništvo Jovana Vladimirja iz Duklje in Magnusa Erlendssona z Orkneyjskih otokov [Self-sacrifice and perseverant love towards one's neighbor: martyrdom of Jovan Vladimir of Dioclea and Magnus Erlendsson of Orkney]. Bogoslovni vestnik [Theological Quarterly]. 2020, vol. 80, no. 2, pp. 453-462. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-2. [COBISS.SI-ID 41073155]

(19.) MALMENVALL, Simon (interviewee). Duhovno bogastvo pravoslavja : pogovor s Simonom Malmenvallom [Spiritual richness of Eastern Orthodoxy: Talk with Simon Malmenvall]. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo [Slovenian Time: Magazine on society and culture]. dec. 2020, no. 128, pp. 8-9. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 40951299]

(20.) MALMENVALL, Simon, PUZOVIĆ, Vladimir. Jovan Vladimir of Dioclea : ruler martyrdom and its reception in Serbian historiography. Bogoslovni vestnik. 2020, vol. 80, no. 3, pp. 669-683. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-3 [COBISS.SI-ID 44544259]

(21.) MALMENVALL, Simon. Passion-bearers in medieval Slavic hagiography : Boris and Gleb of Rus' and Jovan Vladimir of Dioclea. IN: PUZOVIĆ, Vladislav (ed.), TATALOVIĆ, Vladan (ed.). Osam vekova autokefalije Srpske Pravoslavne Crkve. 2. [Eight Centuries of the Autocephaly of the Serbian Orthodox Church, vol. 2]. Beograd: Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta: Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve, 2020, pp. 209-221. ISBN 978-86-7405-228-0. [COBISS.SI-ID 44747523]

(22.) DEKLEVA, Goran (interviewer), MALMENVALL, Simon (interviewee). Črtomir in Valjhun ali Ciril in Metod? [Črtomir and Valjhun or Cyrill and Methodius?]. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. Kulturni fokus. https://4d.rtvslo.si/arhiv/kulturni-fokus/174741574. [COBISS.SI-ID 44455427]

(23.) SUBOTIČANEC, Mateja (interviewer), MALMENVALL, Simon (interviewee). Dober vodnik po zgodovini pravoslavja [A Good Guide through the History of East Orthodoxy]. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2020. Od slike do besede. https://avdio.ognjisce.si/posnetki/od_slike_do_besede/2020/osdb_2020_12_15_Simon_Malmenvall_p.mp3. [COBISS.SI-ID 44450819]

(24.) MALMENVALL, Simon. Ali so oblastniki lahko svetniki? : predavanje na dogodku Primer vladarskih mučencev na obrobju Evrope, Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede, 8. 12. 2020 [Can Political Leasers Become Saints? Lecture at the event The Case of Ruler Martyrs on the Periphery of Europe, Catholic Institute, Faculty of Law and Business Studies, 8th December 2020]. https://www.youtube.com/watch?v=Ab_cL_f4o14 [COBISS.SI-ID 44608771]

(25.) MALMENVALL, Simon. Volodari-mučenyky na okolycjah Évropy : Borys i Glib (Rus'), Ioann Volodymyr (Duklja), Magnus Erlendsson (Orknejs'ki Ostrovy) : Onlajn-seminar N°1, prisvjačenyj 5-riččju stvorennja Centru mediévistyčnyh studij, Centr mediévistyčnyh studij Kafedry vsesvitn'oji istoriji Fakul'tetu istoriji, politologiji i mižnarodnyh vidnosyn, Prikarpats'kyj nacional'nyj universitet imeni Vasylja Stefanyka, Ivano-Frankivsk, Ukrajina, 14. 12. 2020 [Ruler Martyrs on the Periphery of Europe: Boris and Gleb (Rus’), Jovan Vladimir (Dioclea), Magnus Erlendsson (Orkney Islands): 1st Online Seminar Marking the 5th Anniversary of the Center of Medieval Studies, Chair of World History, Faculty of History, Political Sciences and International Relations, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine, 14th December 2020]. [COBISS.SI-ID 44603395]

(26.) MALMENVALL, Simon. Ruler martyrs on the periphery of medieval Europe. Bogoslovska smotra. 2020, vol. 90, no. 5, pp. 989-1010. ISSN 0352-3101. https://hrcak.srce.hr/file/365278 [COBISS.SI-ID 51723779]

(27.) MALMENVALL, Simon. Smrt Borisa in Gleba kot poosebitev krščanskega političnega ideala in pojav vladarskih mučencev [Death of Boris and Gleb as a Personalization of the Christian Political Ideal and the Phenomenon of Ruler Martyrs]. Res novae. 2021, vol. 6, no. 1, pp. 26-68. ISSN 2464-0344. https://www.katoliski-institut.si/public_resources_cache/files/original/original/7/727/Res_novae 2021_1.pdf [COBISS.SI-ID 54530819]

(28.) MALMENVALL, Simon. Ruler Martyrs on the Periphery of Medieval Europe : Boris and Gleb of Kievan Rus', Jovan Vladimir of Dioclea, and Magnus Erlendsson of Orkney. Belgrade : University, The Faculty of Orthodox Theology, Institute of Theological Research, 2021. 145 pp. ISBN 978-86-7405-230-3. [COBISS.SI-ID 34130441]

(29.) DEKLEVA, Goran (interviewer), MALMENVALL, Simon (interviewee). Srednjeveško krščanstvo dojema zgodovino kot prizorišče srečevanja med bogom in človekom [Medieval Christianity Perceives History as a Scene of Encounter between God and Man]. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2021. Podobe znanja. https://4d.rtvslo.si/arhiv/podobe-znanja/174765092. [COBISS.SI-ID 58321667]

(30.) BATIČ, Matic (interviewer), MALMENVALL, Simon (interviewee). Monografija o srednjeveških vladarskih mučencih: predstavitev, Katoliški inštitut, FPPV, Ljubljana, 21. 5. 2021 [Monograph on Medieval Ruler Martyrs: Presentation, Catholic Institute, Faculty of Law and Business Studies]. Ljubljana: Katoliški inštitut, FPPV; [San Bruno]: You Tube [distributer], 2021. 1 internet source (1 videofile (50 min, 25 sec)), colors, sound. https://www.youtube.com/watch?v=QiHOhxYJqkI. [COBISS.SI-ID 65544451]

(31.) MALMENVALL, Simon. Magnus Erlendsson and ruler martyrdom on the Scandinavian and Slavic periphery of Medieval Europe. Konštantínove listy. 2021, vol. 14, no. 1, pp. 23-38. ISSN 1337-8740. http://www.constantinesletters.ukf.sk/images/issues/2021_v14_iss1/CL_v14_iss1_023to038.pdf [COBISS.SI-ID 67380995]

(32.) MALMENVALL, Simon. Vladarski mučenci na obrobju srednjeveške Evrope : Kijevska Rusija, Norveška in Duklja [Ruler Martyrs on the Periphery of Medieval Europe: Kievan Rus’, Norway, Dioclea]. V: ŠTER, Katarina (ed.), ŽAGAR KARER, Mojca (ed.). Historični seminar 14. 1st edition. Ljubljana: Založba ZRC, 2021. Pp. 9-27. ISBN 978-961-05-0543-3. https://omp.zrc-sazu.si/zalozba/catalog/view/1962/8099/1496-1 [COBISS.SI-ID 70290691]

(33.) MALMENVALL, Simon. Jovan Vladimir kao literarno-bogoslovska ličnost i njegova recepcija u srpskoj istorijografiji : Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet [Jovan Vladimir as a Literary-Theological Personality and his Reception in Serbian Historiography: University of Priština with Temporary See in Kosovska Mitrovica], Kosovska Mitrovica, 26. 5. 2022. http://fifa.pr.ac.rs/odrzana-tribina-jovan-vladimir-kao-literarno-bogoslovska-licnost-i-njegova-recepcija-u-srpskoj-istoriografiji/. [COBISS.SI-ID 109677059]

(34.) MALMENVALL, Simon. Svjatye strastoterpcy na Rusi i v Skandinavii : k voprosu o tipologičeskih paralleljah v épohu hristianizacii : Rus' - Belaja Rus' - Belarus' - istorija, nasledije, pamjat', Respublikanskij institut vysšej školy [Holy Passion-Bearers in Rus' and Scandinavia: To the Question of Tipological Parallels during the Christianization Period: Rus' - White Rus' - Belarus - History, Heritage, Memory, Republican Institute of Higher Education], Minsk, Belarus', 23.-24. 6. 2022. [COBISS.SI-ID 112752899]

(35.) MALMENVALL, Simon. Magnus Erlendsson, medieval ruler martyrs and realization of Christian ideals amid (political) violence. Diacovensia : Teološki prilozi. 2022, vol. 28, no. 1, pp.13-27. ISSN 1330-2655. https://hrcak.srce.hr/278086, DOI: 10.31823/d.30.1.1. [COBISS.SI-ID 110458115]

(36.) MALMENVALL, Simon (member of the editorial board 2022-). Zbornik radova Filozofskog fakulteta. Kosovska Mitrovica. ISSN 2217-8082. http://www.ffpr.edu.rs/zbornik.htmlhttp://scindeks.ceon.rs/journalDetails.aspx?issn=0354-3293. [COBISS.SI-ID 526589209]

(37.) MALMENVALL, Simon (member of the editorial board 2022-). Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. Ljubljana, 1920-. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/?viewPage=60http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-ZCWKSFUC. [COBISS.SI-ID 8745472]