Publications (bibliography) of the project

MALMENVALL, Simon (interviewee), PODLESNIK, Blaž (interviewee), GLASER, Aljaž (interviewee). Pismenost in kultura Kijevske Rusije : prevodi in komentarji izbranih tekstov : [predstavitev prve slovenske izdaje klasičnih staroruskih tekstov v slovenskem jeziku], Ruski center znanosti in kulture v Ljubljani, 26. september 2019 [Literacy and Culture of Kievan Rus' : Translations and Commentary of Selected Texts : Presentation of the First Slovene Edition of Classical Rus' Texts]. http://svn.rs.gov.ru/ru/news/54830 . [COBISS.SI-ID 1024481760 ]

MALMENVALL, Simon. Branje o Borisu in Glebu : reprezentacija verskega in političnega zgleda [Lesson on Boris and Gleb : Representation of Religious and Political Example]. In: PODLESNIK, Blaž (ed.). Pismenost in kultura Kijevske Rusije : prevodi in komentarji izbranih tekstov [Literacy and Culture of Kievan Rus' : Translations and Commentary of Selected Texts]. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2019, pp. 83-98. [COBISS.SI-ID 1024477664 ]

MALMENVALL, Simon. (trans.) NESTOR. Branje o življenju in smrti blaženih strastotrpcev Borisa in Gleba [Lesson on the Life and Death of the Blessed Passion-Bearers Boris and Gleb]. In: PODLESNIK, Blaž (ed.). Pismenost in kultura Kijevske Rusije : prevodi in komentarji izbranih tekstov [Literacy and Culture of Kievan Rus' : Translations and Commentary of Selected Texts]. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2019, pp. 71-82. [COBISS.SI-ID 1024478432 ]

MALMENVALL, Simon (interviewee), PODLESNIK, Blaž (interviewee), GLASER, Aljaž (interviewee). Pismenost in kultura Kijevske Rusije, (Kulturni fokus) [Literacy and Culture of Kievan Rus' (Cultural Focus)]. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. https://4d.rtvslo.si/arhiv/kulturni-fokus/174625432 . [COBISS.SI-ID 514293356 ]

MALMENVALL, Simon. The image of the "Polish Factor" in the sources on Boris and Gleb. In: NAGIRNYY, Vitaliy (ed.), PUDŁOCKI, Tomasz (ed.). Ruś a Polska : (X-XIV wiek) : materiały IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Przemyśl, 5-8 grudnia 2018 r. [Rus' and Poland : (X-XIV century) : articles of the 9th International scientific conference, Przemyśl, 5th-8 th December 2018]. Kraków: "Historia Iagellonica": Przyjaciół Nauk w Przemyślu, 2019. pp. 69-79. Colloquia Russica, Ser. 1, vol. 9. [COBISS.SI-ID 1024481504 ]

MALMENVALL, Simon. Kultura Kijevske Rusije in krščanska zgodovinska zavest [Culture of Kievan Rus' and Christian Historical Consciousness]. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. 313 pp. Znanstvena knjižnica, 70. ISBN 978-961-6844-82-6. [COBISS.SI-ID 302873344 ]

MALMENVALL, Simon. Vladarski mučenci na obrobju srednjeveške Evrope : Kijevska Rusija, Norveška in Duklja : predavanje v okviru Historičnega seminarja Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU, Ljubljana, 17. 12. 2019 [Ruler Martyrs on the Periphery of Medieval Europe : Kievan Rus', Norway, and Dioclea : Lecture at the Historical Seminar of the Research Center of the Slovene Academy of Science and Arts]. http://hs.zrc-sazu.si/PREDAVANJA/Aktualnovabilo/tabid/73/language/sl-SI/Default.aspx . [COBISS.SI-ID 1024485856 ]

MALMENVALL, Simon. Boris and Gleb : political and theological implications of overcoming violence through sacrifice in Kievan Rusʹ. Konštantínove listy. 2019, vol. 12, issue 2, pp. 43-58. ISSN 1337-8740. [COBISS.SI-ID 1024483040 ]

MALMENVALL, Simon . Ruler Martyrs on the Periphery of Medieval Europe (Kievan Rusʼ, Dioclea, Norway) : a comparative overview : lecture at Christian Russia in the making, Warsaw, 30 January - 1 February, 2020 . https://ihpan.edu.pl/wp-content/uploads/2020/01/Christian-Russia_programme_compressed.pdf . [COBISS.SI-ID 1024487904 ]

MALMENVALL, Simon. Ruler Martyrs among Medieval Slavs : Boris and Gleb of Rus' and Jovan Vladimir of Dioclea. Orientalia christiana periodica. 2019, vol. 85, no. 2, pp. 395-426. ISSN 0030-5375. [COBISS.SI-ID 1024491232 ]

MALMENVALL, Simon (member of the editorial board 2020-). Galičina : naukovyj i kul'turno-prosvitnij kraéznavčyj časopys [Galychyna: Scientific, Cultural-Educational, and Local History Journal]. Ivano-Frankìvs'k: Prikarpats'kij nacìonal'nij unìversitet ìmenì Vasilâ Stefanika [Ivano-Frankivsk, Ukraine, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University], 1997-. ISSN 2312-1165. http://journals.pu.if.ua/index.php/istgal/index . [COBISS.SI-ID 1024492768 ]

MALMENVALL, Simon (interviewee). Vladarji, mučenci, svetniki [Rulers, Martyrs, Saints]. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. Glasovi svetov [Voices of the Worlds]. https://4d.rtvslo.si/arhiv/glasovi-svetov/174683299 . [COBISS.SI-ID 514527596 ]

MALMENVALL, Simon. Pravoslavni in katoliški vladarski mučenci v srednjem veku : predavanje v organizaciji Kulturnega društva Sotočje, Radovljica, 15. 7. 2020 [Eastern Orthodox and Catholic Ruler Martyrs in the Middle Ages : Lecture organized by the Cultural Society Sotočje]. [COBISS.SI-ID 22938627 ]