Publications (bibliography) of the project

MALMENVALL, Simon. Branje o Borisu in Glebu : reprezentacija verskega in političnega zgleda [Lesson on Boris and Gleb : Representation of Religious and Political Example]. In: PODLESNIK, Blaž (ed.). Pismenost in kultura Kijevske Rusije : prevodi in komentarji izbranih tekstov [Literacy and Culture of Kievan Rus' : Translations and Commentary of Selected Texts]. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2019, pp. 83-98. [COBISS.SI-ID 1024477664]

MALMENVALL, Simon. (trans.) NESTOR. Branje o življenju in smrti blaženih strastotrpcev Borisa in Gleba [Lesson on the Life and Death of the Blessed Passion-Bearers Boris and Gleb]. In: PODLESNIK, Blaž (ed.). Pismenost in kultura Kijevske Rusije : prevodi in komentarji izbranih tekstov [Literacy and Culture of Kievan Rus' : Translations and Commentary of Selected Texts]. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2019, pp. 71-82. [COBISS.SI-ID 1024478432]

MALMENVALL, Simon (interviewee), PODLESNIK, Blaž (interviewee), GLASER, Aljaž (interviewee). Pismenost in kultura Kijevske Rusije, (Kulturni fokus) [Literacy and Culture of Kievan Rus' (Cultural Focus)]. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. https://4d.rtvslo.si/arhiv/kulturni-fokus/174625432. [COBISS.SI-ID 514293356]

MALMENVALL, Simon. The image of the "Polish Factor" in the sources on Boris and Gleb. In: NAGIRNYY, Vitaliy (ed.), PUDŁOCKI, Tomasz (ed.). Ruś a Polska : (X-XIV wiek) : materiały IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Przemyśl, 5-8 grudnia 2018 r. [Rus' and Poland : (X-XIV century) : articles of the 9th International scientific conference, Przemyśl, 5th-8th December 2018]. Kraków: "Historia Iagellonica": Przyjaciół Nauk w Przemyślu, 2019. pp. 69-79. Colloquia Russica, Ser. 1, vol. 9. [COBISS.SI-ID 1024481504]