Ščavničar, Darko

Dr. Ščavničar, Darko

Predmeti
Šifra raziskovalca40331
Dr. Darko Ščavničar, je leta 2011 doktoriral na Fakulteti za državne in evropske študije s področja novejše slovenske pravne zgodovine z disertacijo Razlaščanje cerkvenega premoženja na Štajerskem in Prekmurju po letu 1945, pod mentorstvom red. prof. dr. Lovra Šturma. V slovenski novejši zgodovini je marsikaj ostalo nezapisano in neodkrito. Zato v svojem znanstveno-raziskovalnem delu obravnava tematiko novejše slovenska pravne zgodovine, s poudarkom na slovenski zgodovini po koncu vojne leta 1945 in odpira nova poglavja v nacionalni preteklosti ter s tem pomaga razumeti našo sedanjost, prav tako pa s tem prispeva k razvoju slovenske znanstvene misli.

Izhajajoč iz svojega poklicnega okolja v svojih strokovnih, znanstvenih in pedagoških delih obravnava tematiko povezano z uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij v izobraževalnem sistemu. Omenjeno področje delovanja obravnava predvsem z vidika uporabne vrednosti in informacijske varnosti na področju elektronskega izobraževanja ter razvoja e-vsebin tako za potrebe obrambnega resorja in tudi celotne javne uprave. Prav tako se ukvarja še z razvojem konceptov in metodologijo vojaških ved.

Njegove znanstvene in raziskovalne objave so vezane predvsem na področje novejše slovenske pravne zgodovine kot tudi na področje razvoja izobraževanja, ki zajema razvoj in kakovost izobraževalnih vsebin za potrebe (vojaškega) izobraževalnega procesa. Z znanstvenim prispevkom se je udeležil številnih mednarodnih znanstvenih konferenc ter objavil več izvirnih znanstvenih in poljudnih člankov, znanstveno monografijo ter druge enote.
 
Darko Ščavničar foto.jpg