Bokal, Drago

Izr. prof. dr. Bokal, Drago

Predmeti Matematika
Drago Bokal je leta 2001 diplomiral cum laude na Fakulteti za matematiko in fiziko, kjer je leta 2006 tudi doktoriral iz teorije grafov. Že pred doktoratom se je eno leto znanstvenoraziskovalno izpopolnjeval na Univerzi Simona Fraserja pri Vancouvru v Kanadi, po doktoratu je bil nekaj mesecev na postdoktorskem raziskovalnem obisku na Oddelku za računalništvo Univerze v Paderbornu, Nemčija, in eno leto na Oddelku za kombinatoriko in optimizacijo Univerze v Waterlooju, Kanada.

Od leta 2007 je zaposlen na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, kjer je bil med leti 2007 in 2012 docent za področje matematike in prodekan za mednarodno sodelovanje in sodelovanje z gospodarstvom, od leta 2012 pa je izredni profesor za področje matematike. Poučuje predmete matematično modeliranje, statistika, kombinatorična optimizacija in operacijske raziskave. Raziskovalno sodeluje z univerzami v Kanadi, Nemčiji, Mehiki, ZDA, Belgiji, Češki. 

Svoje akademsko pedagoško in raziskovalno delo utemeljuje z izkušnjami iz realnega sektorja. V letih 2009-2014 je bil delno zaposlen v podjetju Cosylab, kjer je vodil projekte razvoja novih tržnih storitev na področju pametnih omrežij, katerih cilj je bil ustanovitev zagonskega podjetja. Po uspešnem zaključku tega projekta, med katerim je delo dobilo več njegovih študentov, se je odločil za samostojen razvoj uporabne plati matematičnih ved v Laboratoriju za podatkovne rešitve, s katerim je že uspešno izpeljal več projektov na področju izdelave matematičnih in statističnih modelov optimizacije poslovnih procesov.