Kolarič, Boštjan

Dr. Kolarič, Boštjan

Predmeti
Boštjan Kolarič je leta 2003 diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Po opravljenem odvetniškem pripravništvu in delu v pravni praksi, se je zaposlil kot pravni svetovalec v kabinetu Ministra za šolstvo in šport. Kariero je nadaljeval na Študijskem centru za narodno spravo kjer je kot raziskovalec pričel s strokovno znanstvenim preučevanjem totalitarizmov in pravnih vidikov povojnih izvensodnih množičnih umorov na Slovenskem.

Na Fakulteti za državne in evropske študije je leta 2018 z disertacijo Pravna obravnava hudodelstev zoper človečnost in drugih sistematičnih kršitev človekovih pravic po koncu druge svetovne vojne na slovenskem ozemlju doktoriral s povezavo znanstvenih disciplin novejše slovenske zgodovine in mednarodnega kazenskega prava. S samostojnimi prispevki je sodeloval na številnih mednarodnih znanstvenih konferencah.