Malmenvall, Simon

Doc. dr. Malmenvall, Simon

Predmeti Filozofija in religija
Doc. dr. Simon Malmenvall se je rodil leta 1991 v Trstu. Leta 2012 je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani diplomiral iz zgodovine in rusistike. Leta 2014 je na isti fakulteti magistriral iz zgodovine. Za svojo magistrsko nalogo o Kijevski Rusiji je prejel Študentsko Prešernovo nagrado Filozofske fakultete. Leta 2018 je na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani doktoriral iz teologije.

Med letoma 2016 in 2018 je bil zaposlen kot mladi raziskovalec na Teološki fakulteti, kjer se je ukvarjal predvsem z duhovno zgodovino Vzhodnih Slovanov v srednjem veku. Leta 2016 je na Fakulteti za poslovne vede pri Katoliškem inštitutu (Ljubljana) postal asistent na področju filozofije, religiologije in aplikativne etike. Leta 2017 je postal asistent pri Katedri za filozofijo Teološke fakultete. Od leta 2018 deluje kot vodja znanstvenoraziskovalnega dela na Fakulteti za poslovne vede, vodja Knjižnice Katoliškega inštituta in raziskovalec na Teološki fakulteti. Leta 2018 je na Fakulteti za poslovne vede pri Katoliškem inštitutu postal docent na področju filozofije, religiologije in aplikativne etike.

Od leta 2009 je v različnih (znanstvenih) publikacijah objavil vrsto avtorskih člankov in prevodov s področja zgodovine, filozofije, teologije in literarne zgodovine. Njegovo glavno raziskovalno zanimanje predstavljata zgodovina in teološka misel vzhodnega krščanstva. Pod okriljem Oddelka za slavistiko Filozofske fakultete je sodeloval pri prvi slovenski izdaji (2015) osrednjega vzhodnoslovanskega srednjeveškega vira, letopisa Pripoved o minulih letih. Je glavni urednik znanstvene revije Res novae (Fakulteta za poslovne vede). Leta 2018 je od Univerze v Ljubljani prejel Svečano listino za mlade visokošolske učitelje in visokošolske sodelavce.
melmenvall.jpg