Malmenvall, Simon

Doc. dr. Malmenvall, Simon

Predmeti Filozofija in religija

Simon Malmenvall se je rodil leta 1991 v Trstu. Leta 2012 je diplomiral iz zgodovine in rusistike na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2014 je na omenjeni fakulteti zaključil magistrski študij zgodovine. Istega leta je prejel Študentsko Prešernovo nagrado Filozofske fakultete za svoje magistrsko delo o odnosih med Kijevsko Rusijo in Bizancem. Leta 2018 je doktoriral iz teologije na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2019 je opravil državni strokovni izpit iz bibliotekarstva pri Narodni in univerzitetni knjižnici.

Med letoma 2016 in 2018 je Malmenvall deloval kot mladi raziskovalec na Teološki fakulteti, kjer je preučeval predvsem intelektualno zgodovino vzhodnih Slovanov v srednjem veku. Leta 2016 je postal asistent na Fakulteti za poslovne vede pri Katoliškem inštitutu (Ljubljana) na področju filozofije, religiologije in aplikativne etike. Leta 2017 je postal asistent pri Katedri za filozofijo Teološke fakultete. Od leta 2018 deluje kot vodja znanstvenoraziskovalnega dela na Fakulteti za poslovne vede (leta 2019 se je preimenovala v Fakulteto za pravo in poslovne vede), vodja Knjižnice Katoliškega inštituta ter predavatelj in raziskovalec na Teološki fakulteti. Leta 2018 je bil izvoljen za docenta na Fakulteti za poslovne vede na področju filozofije, religiologije in aplikativne etike. Leta 2019 je dosegel habilitacijo v naziv docenta na Teološki fakulteti na področju religiologije in religijske antropologije. Med letoma 2019 in 2021 je vodja podoktorskega temeljnega raziskovalnega projekta »Vladarski svetniki (mučenci) na obrobju srednjeveške Evrope: Kijevska Rusija, Norveška, Duklja«, ki ga financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). Od leta 2021 do 2025 je v okviru Teološke fakultete predstojnik Inštituta Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog. Od leta 2021 do 2023 je na Fakulteti za pravo in poslovne vede prodekan za znanstvenoraziskovalno delo in podiplomski študij.

Od leta 2009 je Malmenvall objavil nad sto petdeset znanstvenih del (člankov, poglavij v monografijah ipd.) in prevodov na področju kulturne in cerkvene zgodovine, filozofije, ekumenske teologije, ekleziologije in literarne zgodovine. Njegovo glavno raziskovalno zanimanje predstavljata zgodovina in teološka misel vzhodnega krščanstva in katoliško-pravoslavnih odnosov. Je avtor znanstvene monografije Kultura Kijevske Rusije in krščanska zgodovinska zavest (2019, izdala Teološka fakulteta) ter znanstvene monografije Ruler Martyrs on the Periphery of Medieval Europe: Boris and Gleb of Rus', Jovan Vladimir of Dioclea, and Magnus Erlendsson of Orkney (izdala Pravoslavna teološka fakulteta Univerze v Beogradu, 2021). Sodeloval je pri pripravi prve slovenske izdaje (2015) glavnega vzhodnoslovanskega srednjeveškega vira, kronike Pripoved o minulih letih, in prve slovenske izdaje drugih reprezentativnih vzhodnoslovanskih besedil iz 11. stoletja (oboje je izdal Oddelek za slavistiko Filozofske fakultete). Je glavni urednik znanstvene revije Res novae (izdaja Fakulteta za pravo in poslovne vede), član uredniškega odbora znanstvene revije Šolska kronika (izdaja Slovenski šolski muzej), član uredniškega odbora znanstvene revije Galychina (izdaja Prikarpatska nacionalna univerza Vasyla Stefanika, Ivano-Frankivsk, Ukrajina) in član uredniškega odbora znanstvene revije Edinost in dialog (izdaja Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani). Sodeluje tudi kot terminološki svetovalec za teologijo pri pripravi novega slovarja slovenskega knjižnega jezika na Inštitutu za slovenski jezik Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU, prav tako je član Komisije za ekumenski in medreligijski dialog pri Slovenski škofovski konferenci. Leta 2018 je prejel Svečano listino za mlade visokošolske učitelje in visokošolske sodelavce, ki jo podeljuje Univerza v Ljubljani. Leta 2020 je prejel ugledno mednarodno nagrado Danubius Young Scientist Award, ki jo podeljuje Avstrijsko zvezno ministrstvo za izobraževanje, znanost in raziskave za izjemne znanstvene dosežke in odmevnost v kontekstu podonavske regije. V slovenski jezik je prevedel (2019, prvi zvezek; 2020, drugi zvezek; izdalo Kulturno-umetniško društvo Logos) monumentalno delo Poti ruske teologije (1937), ki ga je napisal ruski pravoslavni teolog in zgodovinar Georgij Florovski. Bil je soprevajalec pri prvi slovenski izdaji Izbranih filozofskih spisov Vladimirja Solovjova (2019, izdalo Kulturno-umetniško društvo Logos).

Malmenvall tekoče obvlada slovensko, rusko, angleško, italijansko in srbsko, ima pasivno znanje nemškega, ukrajinskega, latinskega in cerkvenoslovanskega jezika.


Kontakt:
melmenvall.jpg