Gospodarska in socialna pravičnost doma in v svetu

Ime predmeta:Gospodarska in socialna pravičnost doma in v svetu
Semester izvedbe:3. semester (jesenski)
Tip predmeta:izbirni
Kreditne točke:6 KT
Študijski program:Poslovne vede (MAG)
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik
Uvod
Predmet se bo izvajal v slovenskem jeziku in je izbirni predmet na magistrskem programu Poslovne vede, ki obravnava osrednje intelektualne smeri in dileme s področja gospodarske in socialne pravičnosti.
 
Predpogoji za vključitev v delo pri predmetu
Študentje morajo imeti zadostno znanje slovenskega jezika ter osnovno znanje angleškega jezika, da lahko razumejo študijske materiale. Priporočljivo, a ne obvezno, je pred tem opraviti slušateljske obveznosti pri predmetu Gospodarsko pravo.

Cilji
 • Spoznati in razumeti osrednje intelektualne smeri s področja gospodarske in socialne pravičnosti.
 • Kritično oceniti dela njihovih osrednjih predstavnikov ter jih med seboj argumentativno soočati.
 • Spoznati in oceniti relevantnost tovrstnih intelektualnih tokov za politiko v svetu in doma.
 • Spoznati in oceniti neposredno vlogo tovrstnih tokov na konkretne odločitve ustavnega sodstva na tem področju.
 • Na podlagi primerjalne kritične ocene, graditi in zavzemati svojo lastno vizijo, ki naj temelji na čim bolj koherentno in prepričljivo argumentiranem temelju.
 Kompetence
 • Pridobiti sposobnost kritičnega razmišljanja in kritične ocene del vodilnih svetovnih mislecev s področja gospodarske in socialne pravičnosti.
 • Razviti sposobnost ustvarjanja svoje lastne vizije na tem področju, ter njenega argumentativnega temelja, ki se kar najbolj uspešno izogiba nekonsistentnosti, neprepričljivosti, plitkosti ter drugim šibkostim svoje utemeljitve.
 • Razviti sposobnost uvida v vpliv posameznih smeri na konkretne politike doma in v svetu.
 • Razviti uvod v to, kako tovrstni vrednostni temelji vplivajo na konkretne odločitve s tega področja na ravni ustavnega sodstva.
 • Razviti sposobnost uvida v različne načine preko katerih posameznik s svojo vizijo na družbene spremembe s tega področja lahko vpliva.
Učni Izidi
Ob koncu predmeta, ko bo opravil izpit, bo študent poznal vse vodilne smeri tega področja, dela njihovih osrednjih intelektualnih predstavnikov, moč in glavne šibkosti utemeljitve vsake od teh, ter se tako počutil suverenega pri zavzemanju in izgradnji lastnih vizij s tega področja. 

Vsebina predmeta
 • Zgodovinski vidiki (Smith, Malthus, Ricardo, Kuznets)
 • Kapital v 21. stoletju (Piketty)
 • Zakaj ne socializem? (Cohen)
 • Zakaj ne kapitalizem? (Brennan)
 • Izpopolnjeni klasični liberalizem (Hayek)
 • Libertarni tok (Nozick)
 • Marksizem (Marx)
 • Egalitarni liberalizem (Rawls)
 • Med libertarnim in egalitarnim? (Tomasi)
 • Teleološke meje trga (Anderson, Andre)
 • Slovenske vizije od zunaj (Kremžar)
 • Slovenske vizije od znotraj
 • Vizije gospodarske/socialne pravičnosti in politika
 • Vizije gospodarske/socialne pravičnosti in ustava 
 • Vpliv na doktrino Vrhovnega sodišča ZDA
 • Vpliv na doktrino Nemškega zveznega ustavnega sodišča
 • Vpliv na doktrino slovenskega Ustavnega sodišča
 • Oblikovanje lastne vizije
 • Poti in načini vpliva na odločitve, spremembe
Sistem in kriteriji ocenjevanja
 • Preverjanje znanja je sestavljeno iz: ocene sodelovanja pri predmetu (50%) ter eseja ob zaključku predmeta (50%).
Obvezna literatura:
 • Skripta z izseki del vseh obravnavanih avtorjev
 • Poleg skripte tudi naslednje knjige:
  • G. A. Cohen, Why Not Socialism? Princeton University Press (2009)
  • Jason Brennan, Why Not Capitalism? Routledge (2014)
  • F.A. Hayek, The Road to Serfdom. University of Chicago Press (1994)
  • Robert Nozick, Anarchy, State, and Utopia. Basic Books (1974)
  • John Rawls, Theory of Justice. Harvard University Press (1999)
 • Ter osrednja judikatura ameriškega, nemškega in slovenskega Ustavnega oziroma Vrhovnega sodišča s področja gospodarske in socialne pravičnosti.
Govorilne ure:
 • Pred in po predavanjih
 • Po dogovoru