Fakulteta za pravo in poslovne vede je od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2024 prek svojega sodelavca doc. dr. Simona Malmenvalla soizvajalka temeljnega raziskovalnega projekta s področja teologije, ki jo financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). Polni naslov projekta se glasi: »J6-3140 Slovenska intelektualna zgodovina v luči sodobnih teorij religije: od ločitve duhov in kulturnega boja do komunistične revolucije«. Njegov vodja je prof. dr. Bojan Žalec s Teološke fakultete Univerze v Ljubljani. Podrobnejši pregled projektne vsebine in objav podaja namenska spletna stran.
Slovenska intelektualna zgodovina v luči sodobnih teorij religije