Vladarski svetniki (mučenci) na obrobju srednjeveške Evrope: Kijevska Rusija, Norveška, Duklja

Vladarski svetniki (mučenci) na obrobju srednjeveške Evrope: Kijevska Rusija, Norveška, Duklja

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenija

Naš sodelavec doc. dr. Simon Malmenvall je nosilec podoktorskega temeljnega raziskovalnega projekta s področja teologije z naslovom »Z6-1883 Vladarski svetniki (mučenci) na obrobju srednjeveške Evrope: Kijevska Rusija, Norveška, Duklja«. Dodatne informacije o nosilcu projekta je mogoče najti na spletnem portalu o znanosti v Sloveniji – Sicris.

Projekt, ki se med 1. 7. 2019 in 30. 6. 2021 izvaja na Fakulteti za pravo in poslovne vede, financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) iz državnega proračuna.

Predstavitev projekta

Objave (bibliografija) projekta

Novice in poročila o projektu

Vmesno vsebinsko poročilo (april 2020)