Novice in poročila o projektu

V radijski oddaji Kulturni fokus Radiotelevizije Slovenija je bil 5. julija 2019 predstavljen prvi slovenski komentirani prevod vzhodnoslovanskih literarnih tekstov iz 11. in 12. stoletja z naslovom Pismenost in kultura Kijevske Rusije: prevod in komentar izbranih tekstov, ki ga je izdala Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. V oddaji je kot soavtor knjige sodeloval tudi dr. Simon Malmenvall in posebej osvetlil pomen mučeništva knezov Borisa in Gleba v širši (literarno)zgodovinski in teološki perspektivi.

26. septembra 2019 je v Ruskem centru znanosti in kulture (RCZK) v Ljubljani potekala predstavitev prve slovenske izdaje najpomembnejših del vzhodnoslovanske srednjeveške literature kijevskega obdobja z naslovom Pismenost in kultura Kijevske Rusije: prevod in komentar izbranih tekstov. Knjiga je izšla pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Pri predstavitvi je kot soavtor knjige sodeloval tudi dr. Simon Malmenvall in posebej osvetlil pomen mučeništva knezov Borisa in Gleba v širši (literarno)zgodovinski in teološki perspektivi. Več o dogodku je mogoče prebrati v poročilu (v ruskem jeziku) na uradni spletni strani RCZK.

Na začetku decembra 2019 je dr. Simon Malmenvall izdal znanstveno monografijo z naslovom Kultura Kijevske Rusije in krščanska zgodovinska zavest. Monografijo je izdala Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani. Celotna monografija šteje 313 strani. Eno od najpomembnejših poglavij (str. 203–243) v okviru njenega osrednjega dela je posvečeno knezoma Borisu in Glebu ter pojavu vladarskih mučencev na obrobju srednjeveške Evrope.

17. decembra 2019 je dr. Simon Malmenvall izvedel predavanje v okviru prestižnega Historičnega seminarja pri Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Naslov predavanja se je glasil »Vladarski mučenci na obrobju srednjeveške Evrope: Kijevska Rusija, Norveška, Duklja«. Omenjeno predavanje predstavlja pregled in izpostavitev glavnih (začetnih) rezultatov projekta.

Med 30. januarjem in 1. februarjem 2020 je dr. Simon Malmenvall aktivno sodeloval na mednarodni znanstveni konferenci v Varšavi, ki sta jo organizirala Inštitut za zgodovino Poljske akademije znanosti in Center za bizantinske raziskave Univerze v Oxfordu. Naslov konference se je glasil: »“The World of the Slavs: Forgotten Meeting Place of Different Cultures; Christian Russia in the Making [Slovanski svet: pozabljen prostor srečevanja med različnimi kulturami; nastajanje krščanske Rusije]«. Malmenvall je predstavil svoj prispevek: »Ruler Martyrs on the Periphery of Medieval Europe (Kievan Rus’, Dioclea, Norway): A Comparative Overview [Vladarski mučenci na obrobju srednjeveške Evrope (Kijevska Rusija, Duklja, Norveška): primerjalni pregled]«.

Marca 2020 je dr. Simon Malmenvall postal član uredniškega odbora ukrajinske znanstvene revije s področja zgodovinopisja in regionalnih študij z naslovom Galičina (Galyčyna). Revijo izdaja Prikarpatska nacionalna univerza Vasila Stefanika v Ivano Frankivsku.

8. aprila 2020 je dr. Simon Malmenvall nastopil v radijski oddaji Glasovi svetov Radiotelevizije Slovenija, kjer je spregovoril o pojavu vladarskih mučencev na severnem in vzhodnem obrobju srednjeveške Evrope. Ta oddaja je reprezentativen primer celovitega posredovanja omenjene tematike širši (slovenski) javnosti.

15. julija 2020 je dr. Simon Malmenvall izvedel predavanje v Radovljici z naslovom: »Pravoslavni in katoliški vladarski mučenci v srednjem veku«. Za organizacijo omenjenega predavanja je poskrbelo Kulturno društvo Sotočje, usmerjeno je bilo k širši javnosti iz civilne družbe in lokalne skupnosti.

Oktobra 2020 je dr. Simon Malmenvall postal član uredniškega odbora slovenske znanstvene revije s področja teologije in religijskih študij z naslovom Edinost in dialog. Revijo izdaja Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani.

6. novembra 2020 je dr. Simon Malmenvall prejel ugledno mednarodno nagrado Danubius Young Scientist Award, ki ga podeljuje Avstrijsko zvezno ministrstvo za izobraževanje, znanost in raziskave v sodelovanju s Skupnim raziskovalnim središčem Evropske komisije za izjemne znanstvene dosežke in odmevnost v kontekstu podonavske regije (držav nekdanje avstro-ogrske monarhije in vzhodnega sosedstva).

Decembra 2020 je bil v Slovenskem času, mesečni prilogi za družbo in kulturo časnika Družina, objavljen intervju z dr. Simonom Malmenvallom. Vsebina intervjuja se dotika tudi projekta o vladarskih mučencih na obrobju srednjeveške Evrope.

8. decembra 2020 je dr. Simon Malmenvall izvedel predbožično predavanje v imenu Fakultete za pravo in poslovne vede pri Katoliškem inštitutu. Predavanje z naslovom »Ali so oblastniki lahko svetniki? Primer vladarskih mučencev na obrobju Evrope« je prispevalo pregled (vmesnih) rezultatov raziskovalnega projekta, namenjeno širši javnosti.

14. decembra 2020 je dr. Simon Malmenvall na povabilo Centra za srednjeveške študije v sklopu Prikarpatske nacionalne univerze v Ivano-Frankivsku (Ukrajina) izvedel predavanje z naslovom »Vladarski mučenci na obrobju Evrope: Boris in Gleb (Stara Rusija), Jovan Vladimir (Duklja), Magnus Erlendsson (Orkneyski otoki)« [izvirnik v ukrajinščini: Володарі-мученики на околицях Європи: Борис і Гліб (Русь), Іоанн Володимир (Дукля), Магнус Ерлендссон (Оркнейськи Острови)]. Predavanje je bilo organizirano kot prvi spletni seminar ob 5. obletnici delovanja omenjenega Centra za srednjeveške študije.

15. decembra 2020 je dr. Simon Malmenvall nastopil na Radiu Ognjišče v oddaji Od slike do besede. V njej je predstavil svojo znanstveno monografijo Kultura Kijevske Rusije in krščanska zgodovinska zavest (2019), pri čemer je spregovoril tudi o raziskovalnem projektu.

25. decembra 2020 je dr. Simon Malmenvall nastopil na Radiu Slovenija v oddaji Kulturni fokus. Z njo je širšo javnost seznanil z večplastnim procesom pokristjanjevanja med Slovani v srednjem veku. Del predstavljene vsebine spada v sklop raziskovalnega projekta.

2. aprila 2021 je dr. Simon Malmenvall nastopil na Radiu Slovenija v oddaji Podobe znanja. Z njo je širši javnosti spregovoril o srednjeveški krščanski zgodovinski zavesti in njenem odražanju skozi pojav vladarskih mučencev na obrobju Evrope.

Aprila 2021 je dr. Simon Malmenvall objavil znanstveno monografijo (v angleškem jeziku) z naslovom: Ruler Martyrs on the Periphery of Medieval Europe: Boris and Gleb of Kievan Rus’, Jovan Vladimir of Dioclea, and Magnus Erlendsson of Orkney. Knjiga, ki jo je izdala Pravoslavna teološka fakulteta Univerze v Beogradu, predstavlja glavni rezultat in sintezo avtorjevega raziskovalnega projekta o vladarskih mučencih.

21. maja 2021 je dr. Simon Malmenvall nastopil pri spletni predstavitvi (intervju z avtorjem) monografije Ruler Martyrs on the Periphery of Medieval Europe: Boris and Gleb of Kievan Rus’, Jovan Vladimir of Dioclea, and Magnus Erlendsson of Orkney. Predstavitev je organizirala Fakulteta za pravo in poslovne vede v sodelovanju z dr. Maticem Batičem s Študijskega centra za narodno spravo.

24. maja 2022 je dr. Simon Malmenvall opravil gostujoče predavanje o svetem Jovanu Vladimirju in njegovi recepciji v srbskem zgodovinopisju na Filozofski fakulteti Univerze v Prištini z začasnim sedežem v Kosovski Mitrovici.

23. junija 2022 je dr. Simon Malmenvall aktivno sodeloval na mednarodni znanstveni konferenci v Minsku v Belorusiji, ki jo je organiziral Republiški inštitut za visoko šolstvo. Naslov konference se je glasil: "Stara Rusija - Bela Rusija - Belorusija: zgodovina, dediščina, spomin". Malmenvall je predstavil svoj prispevek: "Sveti strastotrpci v Stari Rusiji in Skandinaviji: k vprašanju tipoloških vzporednic v času pokristjanjevanja".