Novice in poročila o projektu

V radijski oddaji Kulturni fokus Radiotelevizije Slovenija je bil 5. julija 2019 predstavljen prvi slovenski komentirani prevod vzhodnoslovanskih literarnih tekstov iz 11. in 12. stoletja z naslovom Pismenost in kultura Kijevske Rusije: prevod in komentar izbranih tekstov, ki ga je izdala Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. V oddaji je kot soavtor knjige sodeloval tudi dr. Simon Malmenvall in posebej osvetlil pomen mučeništva knezov Borisa in Gleba v širši (literarno)zgodovinski in teološki perspektivi.

26. septembra 2019 je v Ruskem centru znanosti in kulture (RCZK) v Ljubljani potekala predstavitev prve slovenske izdaje najpomembnejših del vzhodnoslovanske srednjeveške literature kijevskega obdobja z naslovom Pismenost in kultura Kijevske Rusije: prevod in komentar izbranih tekstov. Knjiga je izšla pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Pri predstavitvi je kot soavtor knjige sodeloval tudi dr. Simon Malmenvall in posebej osvetlil pomen mučeništva knezov Borisa in Gleba v širši (literarno)zgodovinski in teološki perspektivi. Več o dogodku je mogoče prebrati v poročilu (v ruskem jeziku) na uradni spletni strani RCZK.

Na začetku decembra 2019 je dr. Simon Malmenvall izdal znanstveno monografijo z naslovom Kultura Kijevske Rusije in krščanska zgodovinska zavest. Monografijo je izdala Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani. Celotna monografija šteje 313 strani. Eno od najpomembnejših poglavij (str. 203–243) v okviru njenega osrednjega dela je posvečeno knezoma Borisu in Glebu ter pojavu vladarskih mučencev na obrobju srednjeveške Evrope.

17. decembra 2019 je dr. Simon Malmenvall izvedel predavanje v okviru prestižnega Historičnega seminarja pri Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Naslov predavanja se je glasil »Vladarski mučenci na obrobju srednjeveške Evrope: Kijevska Rusija, Norveška, Duklja«. Omenjeno predavanje predstavlja pregled in izpostavitev glavnih (začetnih) rezultatov projekta.

Med 30. januarjem in 1. februarjem 2020 je dr. Simon Malmenvall aktivno sodeloval na mednarodni znanstveni konferenci v Varšavi, ki sta jo organizirala Inštitut za zgodovino Poljske akademije znanosti in Center za bizantinske raziskave Univerze v Oxfordu. Naslov konference se je glasil: »“The World of the Slavs: Forgotten Meeting Place of Different Cultures; Christian Russia in the Making [Slovanski svet: pozabljen prostor srečevanja med različnimi kulturami; nastajanje krščanske Rusije]«. Malmenvall je predstavil svoj prispevek: »Ruler Martyrs on the Periphery of Medieval Europe (Kievan Rus’, Dioclea, Norway): A Comparative Overview [Vladarski mučenci na obrobju srednjeveške Evrope (Kijevska Rusija, Duklja, Norveška): primerjalni pregled]«.

Marca 2020 je dr. Simon Malmenvall postal član uredniškega odbora ukrajinske znanstvene revije s področja zgodovinopisja in regionalnih študij z naslovom Galičina (Galyčyna). Revijo izdaja Prikarpatska nacionalna univerza Vasila Stefanika v Ivano Frankivsku.

8. aprila 2020 je dr. Simon Malmenvall nastopil v radijski oddaji Glasovi svetov Radiotelevizije Slovenija, kjer je spregovoril o pojavu vladarskih mučencev na severnem in vzhodnem obrobju srednjeveške Evrope. Ta oddaja je reprezentativen primer celovitega posredovanja omenjene tematike širši (slovenski) javnosti.

15. julija 2020 je dr. Simon Malmenvall izvedel predavanje v Radovljici z naslovom: »Pravoslavni in katoliški vladarski mučenci v srednjem veku«. Za organizacijo omenjenega predavanja je poskrbelo Kulturno društvo Sotočje, usmerjeno je bilo k širši javnosti iz civilne družbe in lokalne skupnosti.

Oktobra 2020 je dr. Simon Malmenvall postal član uredniškega odbora slovenske znanstvene revije s področja teologije in religijskih študij z naslovom Edinost in dialog. Revijo izdaja Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani.

6. novembra 2020 je dr. Simon Malmenvall prejel ugledno mednarodno nagrado Danubius Young Scientist Award, ki ga podeljuje Avstrijsko zvezno ministrstvo za izobraževanje, znanost in raziskave v sodelovanju s Skupnim raziskovalnim središčem Evropske komisije za izjemne znanstvene dosežke in odmevnost v kontekstu podonavske regije (držav nekdanje avstro-ogrske monarhije in vzhodnega sosedstva).