Novice in poročila o projektu

V radijski oddaji Kulturni fokus Radiotelevizije Slovenija je bil 5. julija 2019 predstavljen prvi slovenski komentirani prevod vzhodnoslovanskih literarnih tekstov iz 11. in 12. stoletja z naslovom Pismenost in kultura Kijevske Rusije: prevod in komentar izbranih tekstov, ki ga je izdala Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. V oddaji je kot soavtor knjige sodeloval tudi dr. Simon Malmenvall in posebej osvetlil pomen mučeništva knezov Borisa in Gleba v širši (literarno)zgodovinski in teološki perspektivi.

26. septembra 2019 je v Ruskem centru znanosti in kulture (RCZK) v Ljubljani potekala predstavitev prve slovenske izdaje najpomembnejših del vzhodnoslovanske srednjeveške literature kijevskega obdobja z naslovom Pismenost in kultura Kijevske Rusije: prevod in komentar izbranih tekstov. Knjiga je izšla pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Pri predstavitvi je kot soavtor knjige sodeloval tudi dr. Simon Malmenvall in posebej osvetlil pomen mučeništva knezov Borisa in Gleba v širši (literarno)zgodovinski in teološki perspektivi. Več o dogodku je mogoče prebrati v poročilu (v ruskem jeziku) na uradni spletni strani RCZK.