Novice in poročila o projektu

V radijski oddaji Kulturni fokus Radiotelevizije Slovenija je bil 5. julija 2019 predstavljen prvi slovenski komentirani prevod vzhodnoslovanskih literarnih tekstov iz 11. in 12. stoletja z naslovom Pismenost in kultura Kijevske Rusije: prevod in komentar izbranih tekstov, ki ga je izdala Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. V oddaji je kot soavtor knjige sodeloval tudi dr. Simon Malmenvall in posebej osvetlil pomen mučeništva knezov Borisa in Gleba v širši (literarno)zgodovinski in teološki perspektivi.

26. septembra 2019 je v Ruskem centru znanosti in kulture (RCZK) v Ljubljani potekala predstavitev prve slovenske izdaje najpomembnejših del vzhodnoslovanske srednjeveške literature kijevskega obdobja z naslovom Pismenost in kultura Kijevske Rusije: prevod in komentar izbranih tekstov. Knjiga je izšla pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Pri predstavitvi je kot soavtor knjige sodeloval tudi dr. Simon Malmenvall in posebej osvetlil pomen mučeništva knezov Borisa in Gleba v širši (literarno)zgodovinski in teološki perspektivi. Več o dogodku je mogoče prebrati v poročilu (v ruskem jeziku) na uradni spletni strani RCZK.

Na začetku decembra 2019 je dr. Simon Malmenvall izdal znanstveno monografijo z naslovom Kultura Kijevske Rusije in krščanska zgodovinska zavest. Monografijo je izdala Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani. Celotna monografija šteje 313 strani. Eno od najpomembnejših poglavij (str. 203–243) v okviru njenega osrednjega dela je posvečeno knezoma Borisu in Glebu ter pojavu vladarskih mučencev na obrobju srednjeveške Evrope.

17. decembra je dr. Simon Malmenvall izvedel predavanje v okviru prestižnega Historičnega seminarja pri Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Naslov predavanja se je glasil »Vladarski mučenci na obrobju srednjeveške Evrope: Kijevska Rusija, Norveška, Duklja«. Omenjeno predavanje predstavlja pregled in izpostavitev glavnih (začetnih) rezultatov projekta.