Objave (bibliografija) projekta

MALMENVALL, Simon (intervjuvanec), PODLESNIK, Blaž (intervjuvanec), GLASER, Aljaž (intervjuvanec). Pismenost in kultura Kijevske Rusije : prevodi in komentarji izbranih tekstov : [predstavitev prve slovenske izdaje klasičnih staroruskih tekstov v slovenskem jeziku], Ruski center znanosti in kulture v Ljubljani, 26. september 2019. http://svn.rs.gov.ru/ru/news/54830. [COBISS.SI-ID 1024481760]

MALMENVALL, Simon. Branje o Borisu in Glebu : reprezentacija verskega in političnega zgleda. V: PODLESNIK, Blaž (ur.). Pismenost in kultura Kijevske Rusije : prevodi in komentarji izbranih tekstov. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2019, str. 83-98. [COBISS.SI-ID 1024477664]

MALMENVALL, Simon. (prevajalec) NESTOR. Branje o življenju in smrti blaženih strastotrpcev Borisa in Gleba. V: PODLESNIK, Blaž (ur.). Pismenost in kultura Kijevske Rusije : prevodi in komentarji izbranih tekstov. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2019, str. 71-82. [COBISS.SI-ID 1024478432]

MALMENVALL, Simon (intervjuvanec), PODLESNIK, Blaž (intervjuvanec), GLASER, Aljaž (intervjuvanec). Pismenost in kultura Kijevske Rusije, (Kulturni fokus). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. https://4d.rtvslo.si/arhiv/kulturni-fokus/174625432. [COBISS.SI-ID 514293356]

MALMENVALL, Simon. The image of the "Polish Factor" in the sources on Boris and Gleb. V: NAGIRNYY, Vitaliy (ur.), PUDŁOCKI, Tomasz (ur.). Ruś a Polska : (X-XIV wiek) : materiały IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Przemyśl, 5-8 grudnia 2018 r. Kraków: "Historia Iagellonica": Przyjaciół Nauk w Przemyślu, 2019. Str. 69-79. Colloquia Russica, Ser. 1, tom. 9. [COBISS.SI-ID 1024481504]

MALMENVALL, Simon. Kultura Kijevske Rusije in krščanska zgodovinska zavest. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. 313 str. Znanstvena knjižnica, 70. ISBN 978-961-6844-82-6. [COBISS.SI-ID 302873344]

MALMENVALL, Simon. Vladarski mučenci na obrobju srednjeveške Evrope : Kijevska Rusija, Norveška in Duklja : predavanje v okviru Historičnega seminarja Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU, Ljubljana, 17. 12. 2019. http://hs.zrc-sazu.si/PREDAVANJA/Aktualnovabilo/tabid/73/language/sl-SI/Default.aspx. [COBISS.SI-ID 1024485856]

MALMENVALL, Simon. Boris and Gleb : political and theological implications of overcoming violence through sacrifice in Kievan Rusʹ. Konštantínove listy. 2019, letn. 12, št. 2, str. 43-58. ISSN 1337-8740. [COBISS.SI-ID 1024483040]

MALMENVALL, Simon. Ruler Martyrs on the Periphery of Medieval Europe (Kievan Rusʼ, Dioclea, Norway) : a comparative overview : lecture at Christian Russia in the making, Warsaw, 30 January - 1 February, 2020. https://ihpan.edu.pl/wp-content/uploads/2020/01/Christian-Russia_programme_compressed.pdf. [COBISS.SI-ID 1024487904]

MALMENVALL, Simon. Ruler Martyrs among Medieval Slavs : Boris and Gleb of Rus' and Jovan Vladimir of Dioclea. Orientalia christiana periodica. 2019, letn. 85, št. 2, str. 395-426. ISSN 0030-5375. [COBISS.SI-ID 1024491232]

MALMENVALL, Simon (član uredniškega odbora 2020-). Galičina : naukovyj i kul'turno-prosvitnij kraéznavčyj časopys. Ivano-Frankìvs'k: Prikarpats'kij nacìonal'nij unìversitet ìmenì Vasilâ Stefanika, 1997-. ISSN 2312-1165. http://journals.pu.if.ua/index.php/istgal/index. [COBISS.SI-ID 1024492768]

MALMENVALL, Simon (intervjuvanec). Vladarji, mučenci, svetniki. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. Glasovi svetov. https://4d.rtvslo.si/arhiv/glasovi-svetov/174683299. [COBISS.SI-ID 514527596]

MALMENVALL, Simon. Pravoslavni in katoliški vladarski mučenci v srednjem veku : predavanje v organizaciji Kulturnega društva Sotočje, Radovljica, 15. 7. 2020. [COBISS.SI-ID 22938627]

MALMENVALL, Simon. Jovan Vladimir of Dioclea and medieval ruler martyrs : to persevere in love "until the end". Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. 2020, letn. 75, št. 1, str. 251-267. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/75/01/Malmenvall1.pdf. [COBISS.SI-ID 34757123]

MALMENVALL, Simon (član uredniškega odbora 2020-). Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. Maribor: Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. 2013-. ISSN 2335-4127. http://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/edinost-in-dialog. [COBISS.SI-ID 268194560]

MALMENVALL, Simon. Mučeništvo kot odpoved : krščanski vladarji na obrobju srednjeveške Evrope. Razpotja : revija humanistov Goriške. 2020, letn. 11, št. 41, str. 80-83. ISSN 2232-2582. [COBISS.SI-ID 38426627]

MALMENVALL, Simon. Jovan Vladimir of Dioclea and martyrdom on the periphery of Europe : sacrifice and perseverant love towards the one's neighbor = Jovan Vladimir iz Duklje in mučeništvo na evropskem obrobju : žrtvovanje in stanovitna ljubezen do bližnjega. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020, str. 29-30. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Knjizica.pdf. [COBISS.SI-ID 38157059]

MALMENVALL, Simon. Samožrtvovanje in stanovitna ljubezen do bližnjega : mučeništvo Jovana Vladimirja iz Duklje in Magnusa Erlendssona z Orkneyjskih otokov. Bogoslovni vestnik. 2020, letn. 80, št. 2, str. 453-462. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-2. [COBISS.SI-ID 41073155]

MALMENVALL, Simon (intervjuvanec). Duhovno bogastvo pravoslavja : pogovor s Simonom Malmenvallom. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. dec. 2020, št. 128, str. 8-9. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 40951299]

MALMENVALL, Simon, PUZOVIĆ, Vladimir. Jovan Vladimir of Dioclea : ruler martyrdom and its reception in Serbian historiography. Bogoslovni vestnik. 2020, letn. 80, št. 3, str. 669-683. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-3 [COBISS.SI-ID 44544259]

MALMENVALL, Simon. Passion-bearers in medieval Slavic hagiography : Boris and Gleb of Rus' and Jovan Vladimir of Dioclea. V: PUZOVIĆ, Vladislav (ur.), TATALOVIĆ, Vladan (ur.). Osam vekova autokefalije Srpske Pravoslavne Crkve. 2. Beograd: Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta: Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve, 2020, str. 209-221. ISBN 978-86-7405-228-0.

DEKLEVA, Goran (oseba, ki intervjuva), MALMENVALL, Simon (intervjuvanec). Črtomir in Valjhun ali Ciril in Metod?. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. Kulturni fokus. https://4d.rtvslo.si/arhiv/kulturni-fokus/174741574. [COBISS.SI-ID 44455427]

SUBOTIČANEC, Mateja (oseba, ki intervjuva), MALMENVALL, Simon (intervjuvanec). Dober vodnik po zgodovini pravoslavja. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2020. Od slike do besede. https://avdio.ognjisce.si/posnetki/od_slike_do_besede/2020/osdb_2020_12_15_Simon_Malmenvall_p.mp3. [COBISS.SI-ID 44450819]

MALMENVALL, Simon. Ali so oblastniki lahko svetniki? : predavanje na dogodku Primer vladarskih mučencev na obrobju Evrope, Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede, 8. 12. 2020. [COBISS.SI-ID 44608771]

MALMENVALL, Simon. Volodari-mučenyky na okolycjah Évropy : Borys i Glib (Rus'), Ioann Volodymyr (Duklja), Magnus Erlendsson (Orknejs'ki Ostrovy) : Onlajn-seminar N°1, prisvjačenyj 5-riččju stvorennja Centru mediévistyčnyh studij, Centr mediévistyčnyh studij Kafedry vsesvitn'oji istoriji Fakul'tetu istoriji, politologiji i mižnarodnyh vidnosyn, Prikarpats'kyj nacional'nyj universitet imeni Vasylja Stefanyka, Ivano-Frankivsk, Ukrajina, 14. 12. 2020. [COBISS.SI-ID 44603395]

MALMENVALL, Simon. Ruler martyrs on the periphery of medieval Europe. Bogoslovska smotra. 2020, letn. 90, št. 5, str. 989-1010. ISSN 0352-3101. [COBISS.SI-ID 51723779]

MALMENVALL, Simon. Smrt Borisa in Gleba kot poosebitev krščanskega političnega ideala in pojav vladarskih mučencev. Res novae. 2021, letn. 6, št. 1, str. 26-68. ISSN 2464-0344. [COBISS.SI-ID 54530819]

MALMENVALL, Simon. Ruler Martyrs on the Periphery of Medieval Europe : Boris and Gleb of Kievan Rus', Jovan Vladimir of Dioclea, and Magnus Erlendsson of Orkney. Belgrade : University, The Faculty of Orthodox Theology, Institute of Theological Research, 2021. 145 pp. ISBN 978-86-7405-230-3. [COBISS.SI-ID 34130441]

DEKLEVA, Goran (oseba, ki intervjuva), MALMENVALL, Simon (intervjuvanec). Srednjeveško krščanstvo dojema zgodovino kot prizorišče srečevanja med bogom in človekom. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2021. Podobe znanja. https://4d.rtvslo.si/arhiv/podobe-znanja/174765092. [COBISS.SI-ID 58321667]

BATIČ, Matic (oseba, ki intervjuva), MALMENVALL, Simon (intervjuvanec). Monografija o srednjeveških vladarskih mučencih : predstavitev, Katoliški inštitut, FPPV, Ljubljana, 21. 5. 2021. Ljubljana: Katoliški inštitut, FPPV; [San Bruno]: You Tube [distributer], 2021. 1 spletni vir (1 videodatoteka (50 min, 25 sek)), barve, zvok. https://www.youtube.com/watch?v=QiHOhxYJqkI. [COBISS.SI-ID 65544451]

MALMENVALL, Simon. Magnus Erlendsson and ruler martyrdom on the Scandinavian and Slavic periphery of Medieval Europe. Konštantínove listy. 2021, letn. 14, št. 1, str. 23-38. ISSN 1337-8740. [COBISS.SI-ID 67380995]

MALMENVALL, Simon. Vladarski mučenci na obrobju srednjeveške Evrope : Kijevska Rusija, Norveška in Duklja. V: ŠTER, Katarina (ur.), ŽAGAR KARER, Mojca (ur.). Historični seminar 14. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2021. Str. 9-27. ISBN 978-961-05-0543-3. [COBISS.SI-ID 70290691]

MALMENVALL, Simon. Jovan Vladimir kao literarno-bogoslovska ličnost i njegova recepcija u srpskoj istorijografiji : Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica, 26. 5. 2022http://fifa.pr.ac.rs/odrzana-tribina-jovan-vladimir-kao-literarno-bogoslovska-licnost-i-njegova-recepcija-u-srpskoj-istoriografiji/. [COBISS.SI-ID 109677059]

MALMENVALL, Simon. Svjatye strastoterpcy na Rusi i v Skandinavii : k voprosu o tipologičeskih paralleljah v épohu hristianizacii : Rus' - Belaja Rus' - Belarus' - istorija, nasledije, pamjat', Respublikanskij institut vysšej školy [Sveti strastotrpci v Stari Rusiji in Skandinaviji: k vprašanju tipoloških vzporednic v času pokristjanjevanja: Stara Rusija - Bela Rusija - Belorusija - zgodovina, dediščina, spomin, Republiški inštitut za visoko šolstvo], Minsk, Belarus', 23.-24. 6. 2022. [COBISS.SI-ID 112752899]

MALMENVALL, Simon. Magnus Erlendsson, medieval ruler martyrs and realization of Christian ideals amid (political) violence. Diacovensia : Teološki prilozi. 2022, letn. 28, št. 1, str.13-27. ISSN 1330-2655. https://hrcak.srce.hr/278086, DOI: 10.31823/d.30.1.1. [COBISS.SI-ID 110458115]

MALMENVALL, Simon (član uredniškega odbora 2022-). Zbornik radova Filozofskog fakulteta. Kosovska Mitrovica. ISSN 2217-8082. http://www.ffpr.edu.rs/zbornik.htmlhttp://scindeks.ceon.rs/journalDetails.aspx?issn=0354-3293. [COBISS.SI-ID 526589209]

MALMENVALL, Simon (član uredniškega odbora 2022-). Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. Ljubljana, 1920-. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/?viewPage=60http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-ZCWKSFUC. [COBISS.SI-ID 8745472]