Objave (bibliografija) projekta

MALMENVALL, Simon (intervjuvanec), PODLESNIK, Blaž (intervjuvanec), GLASER, Aljaž (intervjuvanec). Pismenost in kultura Kijevske Rusije : prevodi in komentarji izbranih tekstov : [predstavitev prve slovenske izdaje klasičnih staroruskih tekstov v slovenskem jeziku], Ruski center znanosti in kulture v Ljubljani, 26. september 2019. http://svn.rs.gov.ru/ru/news/54830. [COBISS.SI-ID 1024481760]

MALMENVALL, Simon. Branje o Borisu in Glebu : reprezentacija verskega in političnega zgleda. V: PODLESNIK, Blaž (ur.). Pismenost in kultura Kijevske Rusije : prevodi in komentarji izbranih tekstov. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2019, str. 83-98. [COBISS.SI-ID 1024477664]

MALMENVALL, Simon. (prevajalec) NESTOR. Branje o življenju in smrti blaženih strastotrpcev Borisa in Gleba. V: PODLESNIK, Blaž (ur.). Pismenost in kultura Kijevske Rusije : prevodi in komentarji izbranih tekstov. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2019, str. 71-82. [COBISS.SI-ID 1024478432]

MALMENVALL, Simon (intervjuvanec), PODLESNIK, Blaž (intervjuvanec), GLASER, Aljaž (intervjuvanec). Pismenost in kultura Kijevske Rusije, (Kulturni fokus). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. https://4d.rtvslo.si/arhiv/kulturni-fokus/174625432. [COBISS.SI-ID 514293356]

MALMENVALL, Simon. The image of the "Polish Factor" in the sources on Boris and Gleb. V: NAGIRNYY, Vitaliy (ur.), PUDŁOCKI, Tomasz (ur.). Ruś a Polska : (X-XIV wiek) : materiały IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Przemyśl, 5-8 grudnia 2018 r. Kraków: "Historia Iagellonica": Przyjaciół Nauk w Przemyślu, 2019. Str. 69-79. Colloquia Russica, Ser. 1, tom. 9. [COBISS.SI-ID 1024481504]

MALMENVALL, Simon. Kultura Kijevske Rusije in krščanska zgodovinska zavest. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. 313 str. Znanstvena knjižnica, 70. ISBN 978-961-6844-82-6. [COBISS.SI-ID 302873344]

MALMENVALL, Simon. Vladarski mučenci na obrobju srednjeveške Evrope : Kijevska Rusija, Norveška in Duklja : predavanje v okviru Historičnega seminarja Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU, Ljubljana, 17. 12. 2019. http://hs.zrc-sazu.si/PREDAVANJA/Aktualnovabilo/tabid/73/language/sl-SI/Default.aspx. [COBISS.SI-ID 1024485856]

MALMENVALL, Simon. Boris and Gleb : political and theological implications of overcoming violence through sacrifice in Kievan Rusʹ. Konštantínove listy. 2019, letn. 12, št. 2, str. 43-58. ISSN 1337-8740. [COBISS.SI-ID 1024483040]

MALMENVALL, Simon. Ruler Martyrs on the Periphery of Medieval Europe (Kievan Rusʼ, Dioclea, Norway) : a comparative overview : lecture at Christian Russia in the making, Warsaw, 30 January - 1 February, 2020. https://ihpan.edu.pl/wp-content/uploads/2020/01/Christian-Russia_programme_compressed.pdf. [COBISS.SI-ID 1024487904]

MALMENVALL, Simon. Ruler Martyrs among Medieval Slavs : Boris and Gleb of Rus' and Jovan Vladimir of Dioclea. Orientalia christiana periodica. 2019, letn. 85, št. 2, str. 395-426. ISSN 0030-5375. [COBISS.SI-ID 1024491232]

MALMENVALL, Simon (član uredniškega odbora 2020-). Galičina : naukovyj i kul'turno-prosvitnij kraéznavčyj časopys. Ivano-Frankìvs'k: Prikarpats'kij nacìonal'nij unìversitet ìmenì Vasilâ Stefanika, 1997-. ISSN 2312-1165. http://journals.pu.if.ua/index.php/istgal/index. [COBISS.SI-ID 1024492768]

MALMENVALL, Simon (intervjuvanec). Vladarji, mučenci, svetniki. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. Glasovi svetov. https://4d.rtvslo.si/arhiv/glasovi-svetov/174683299. [COBISS.SI-ID 514527596]

MALMENVALL, Simon. Pravoslavni in katoliški vladarski mučenci v srednjem veku : predavanje v organizaciji Kulturnega društva Sotočje, Radovljica, 15. 7. 2020. [COBISS.SI-ID 22938627]

MALMENVALL, Simon. Jovan Vladimir of Dioclea and medieval ruler martyrs : to persevere in love "until the end". Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. 2020, vol. 75, no. 1, pp. 251-267. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/75/01/Malmenvall1.pdf. [COBISS.SI-ID 34757123]

MALMENVALL, Simon (član uredniškega odbora 2020-). Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. Maribor: Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. 2013-. ISSN 2335-4127. http://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/edinost-in-dialog. [COBISS.SI-ID 268194560]

MALMENVALL, Simon. Mučeništvo kot odpoved : krščanski vladarji na obrobju srednjeveške Evrope. Razpotja : revija humanistov Goriške. 2020, letn. 11, št. 41, str. 80-83. ISSN 2232-2582. [COBISS.SI-ID 38426627]

MALMENVALL, Simon. Jovan Vladimir of Dioclea and martyrdom on the periphery of Europe : sacrifice and perseverant love towards the one's neighbor = Jovan Vladimir iz Duklje in mučeništvo na evropskem obrobju : žrtvovanje in stanovitna ljubezen do bližnjega. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020, str. 29-30. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Knjizica.pdf. [COBISS.SI-ID 38157059]