Objave (bibliografija) projekta

MALMENVALL, Simon (intervjuvanec), PODLESNIK, Blaž (intervjuvanec), GLASER, Aljaž (intervjuvanec). Pismenost in kultura Kijevske Rusije : prevodi in komentarji izbranih tekstov : [predstavitev prve slovenske izdaje klasičnih staroruskih tekstov v slovenskem jeziku], Ruski center znanosti in kulture v Ljubljani, 26. september 2019 . http://svn.rs.gov.ru/ru/news/54830 . [COBISS.SI-ID 1024481760 ]

MALMENVALL, Simon. Branje o Borisu in Glebu : reprezentacija verskega in političnega zgleda. V: PODLESNIK, Blaž (ur.). Pismenost in kultura Kijevske Rusije : prevodi in komentarji izbranih tekstov . 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2019, str. 83-98. [COBISS.SI-ID 1024477664 ]

MALMENVALL, Simon. (prevajalec) NESTOR. Branje o življenju in smrti blaženih strastotrpcev Borisa in Gleba. V: PODLESNIK, Blaž (ur.). Pismenost in kultura Kijevske Rusije : prevodi in komentarji izbranih tekstov . 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2019, str. 71-82. [COBISS.SI-ID 1024478432 ]

MALMENVALL, Simon (intervjuvanec), PODLESNIK, Blaž (intervjuvanec), GLASER, Aljaž (intervjuvanec). Pismenost in kultura Kijevske Rusije, (Kulturni fokus). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. https://4d.rtvslo.si/arhiv/kulturni-fokus/174625432 . [COBISS.SI-ID 514293356 ]

MALMENVALL, Simon. The image of the "Polish Factor" in the sources on Boris and Gleb. V: NAGIRNYY, Vitaliy (ur.), PUDŁOCKI, Tomasz (ur.). Ruś a Polska : (X-XIV wiek) : materiały IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Przemyśl, 5-8 grudnia 2018 r. Kraków: "Historia Iagellonica": Przyjaciół Nauk w Przemyślu, 2019. Str. 69-79. Colloquia Russica, Ser. 1, tom. 9. [COBISS.SI-ID 1024481504 ]

MALMENVALL, Simon. Kultura Kijevske Rusije in krščanska zgodovinska zavest. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. 313 str. Znanstvena knjižnica, 70. ISBN 978-961-6844-82-6. [COBISS.SI-ID 302873344 ]

MALMENVALL, Simon. Vladarski mučenci na obrobju srednjeveške Evrope : Kijevska Rusija, Norveška in Duklja : predavanje v okviru Historičnega seminarja Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU, Ljubljana, 17. 12. 2019 . http://hs.zrc-sazu.si/PREDAVANJA/Aktualnovabilo/tabid/73/language/sl-SI/Default.aspx . [COBISS.SI-ID 1024485856 ]

MALMENVALL, Simon. Boris and Gleb : political and theological implications of overcoming violence through sacrifice in Kievan Rusʹ. Konštantínove listy. 2019, letn. 12, št. 2, str. 43-58. ISSN 1337-8740. [COBISS.SI-ID 1024483040 ]

MALMENVALL, Simon . Ruler Martyrs on the Periphery of Medieval Europe (Kievan Rusʼ, Dioclea, Norway) : a comparative overview : lecture at Christian Russia in the making, Warsaw, 30 January - 1 February, 2020 . https://ihpan.edu.pl/wp-content/uploads/2020/01/Christian-Russia_programme_compressed.pdf . [COBISS.SI-ID 1024487904 ]

MALMENVALL, Simon. Ruler Martyrs among Medieval Slavs : Boris and Gleb of Rus' and Jovan Vladimir of Dioclea. Orientalia christiana periodica. 2019, letn. 85, št. 2, str. 395-426. ISSN 0030-5375. [COBISS.SI-ID 1024491232 ]

MALMENVALL, Simon (član uredniškega odbora 2020-). Galičina : naukovyj i kul'turno-prosvitnij kraéznavčyj časopys. Ivano-Frankìvs'k: Prikarpats'kij nacìonal'nij unìversitet ìmenì Vasilâ Stefanika, 1997-. ISSN 2312-1165. http://journals.pu.if.ua/index.php/istgal/index . [COBISS.SI-ID 1024492768 ]

MALMENVALL, Simon (intervjuvanec). Vladarji, mučenci, svetniki. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. Glasovi svetov. https://4d.rtvslo.si/arhiv/glasovi-svetov/174683299 . [COBISS.SI-ID 514527596 ]

MALMENVALL, Simon. Pravoslavni in katoliški vladarski mučenci v srednjem veku : predavanje v organizaciji Kulturnega društva Sotočje, Radovljica, 15. 7. 2020 . [COBISS.SI-ID 22938627 ]