Šturm, Lovro

Zasl. prof. dr. Šturm, Lovro

Predmeti
Zasl. prof. dr. Lovro Šturm je univ. dipl. pravnik, doktor pravnih znanosti, redni univerzitetni profesor za področje upravnega prava in upravnih znanost (javna uprava, materialno in procesno upravno pravo) ter za pravno informatiko na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, sodnik Ustavnega sodišča (3. 7. l990 – 18. 12. 1998), predsednik Ustavnega sodišča (25. 4. 1997 – 18. 12. 1998), redni univ. profesor Fakultete za državne in evropske študije v Kranju (1. 9. 2000 – ), predsednik slovenske delegacije Mešane diplomatske komisije za ugotovitev in označitev slovensko-hrvaške meje (1. 7. 1999 – 15. 12. 2000), član Vlade in minister za šolstvo in šport (7. 6. 2000 – 30. 11. 2000), član Vlade in minister za pravosodje (3. 12. 2004 – 21. 11. 2008), član Evropskega sveta v formaciji ministrov za pravosodje (3. 12. 2004 – 21. 11. 2008), predsedujoči Evropskega sveta v sestavi ministrov za pravosodje EU (1.1.2008 – 30. 6. 2008), redni univ. profesor in dekan Fakultete za pravo in poslovne vede pri Katoliškem inštitutu v Ljubljani (1. 9. 2010 – 3. 9. 2013), zaslužni profesor Univerze v Ljubljani (6. 12. 2013), zaslužni profesor Nove Univerze (20. 12. 2017).
 
Deloval je kot ekspert in konzultant v mednarodnih organizacijah OECD, Pariz (1976 do 1979), OZN, New York (1977 do 1988) in v Evropskem centru za koordinacijo raziskovanj na področju družbenih znanosti, Dunaj (1984 do 1987). Od leta 1998  do 2013 je bil predsednik Slovenske komisije pravnikov – Slovenske sekcije Mednarodne komisije pravnikov.
 
Je urednik in glavni avtor Komentarja Ustave Republike Slovenije (2002 in 2011) in avtor številnih publikacij in razprav o verski svobodi v Sloveniji. Je avtor 12 knjig in  preko 200 publikacij in razprav objavljenih v različnih periodičnih publikacijah. Njegovo znanstveno raziskovalno delo obsega vodenje 22 skupinskih raziskovalnih projektov. Na mednarodnih znanstvenih srečanjih je predstavil več kot 30 poročil.
 
Je nosilec odličja Evropskega Parlamenta CIVI EUROPAEO PRAEMIUM 2012.
sturm_copy_1.jpg