Razvoj kompetenc

Na Fakulteti za poslovne vede študentom omogočamo vključevanje v reševanje podjetniških izzivov in jim skušamo pomagati pri razvoju kompetence in pri promociji pri današnjih in bodočih zaposlovalcih, tako, da obiskujemo podjetja in organizacije v okviru različnih predmetov in povezujemo študente z bodočimi potencialnimi delodejalci.

Študenti in praksa