Magistrski program

Fakulteta za poslovne vede izvaja magistrski študijski program Poslovne vede. Program traja dve leti (štiri semestre) in obsega 120 ECTS kreditnih točk. Program se izvaja kot redni in kot izredni študij.

Pridobljeni naslov po uspešno zaključenem študiju je magister poslovnih ved / magistrica poslovnih ved. Magistrski program Poslovne vede je nadgradnja univerzitetnega programa, magistrantom pa prinaša boljše izhodišče za začetek poklicne kariere ali nadaljevanje na doktorskem študiju v EU.

Program je sestavljen po pravilih bolonjskega procesa in je mednarodno primerljiv s programi v Sloveniji in v državah Evropske unije.

Poudarki in kompetence programa:

  • spodbujanje etičnega odločnja,
  • krepitev sposobnosti javnega nastopanja,
  • spodbujanje samostojnega in timskega dela,
  • krepitev znanja poslovne angleščine,
  • pestra paleta izbirnih predmetov,
  • sodelovanje v mednarodnih izmenjavah (ERASMUS+ in CEEPUS),
  • specializirana knjižnica s področij podjetništva, filozofije, etike, prava, ekonomije in financ

Diploma magistrskega programa Poslovne vede na Fakulteti za poslovne vede ponuja možnosti nadaljevanja študija na doktorskem študiju na domačih in na mednarodnih programih v okviru bolonjskega izobraževanja.


Vpisni pogoji (MAG in UNI)

Preden se odločite za vpis, se pozanimajte o vpisnih pogojih. Predlagamo, da si preberete vsebino razpisa:

univerzitetni študij
magistrski študij

Želim se vpisati na Fakulteto za poslovne vede

HITRI VPIS
Magistrski program