Predmetnik

Inovativni management

1. letnik

Predmet Vrsta predmeta Semester ECTS
Aplikativna etika obvezni skupni 1 8
Odnosi z javnostmi in javno mnenje obvezni skupni 1 6
Metode raziskovalnega dela obvezni skupni 1 6
Pravni in etični temelji svobodnega podjetništva obvezni skupni 1 10
Integralni management in razvoj podjetja obvezni skupni 2 8
Poslovna angleščina 1 obvezni skupni 2 6
Temelji trženja ALI Gospodarska obveščevalna dejavnost izbirni dvojček 1 2 8
Temelji managementa ALI Mednarodna stvarnost in mednarodni odnosi izbirni dvojček 2 2 8

2. letnik

Predmet Vrsta predmeta Semester ECTS
E-storitve obvezni skupni 3 8
Poslovna angleščina 2 obvezni skupni 3 6
Management sprememb obvezni skupni 3 8
Gospodarsko pravo 2 ALI Temelji poslovanja finančnih institucij izbirni dvojček 3 3 8
Izbirni predmet iz nabora izbirnih predmetov za 2. letnik izbirni 4 6
Magistrsko delo 4 24

Nabor izbirnih predmetov za 2. letnik:

  • Drugi poslovni tuji jezik 1 (francoščina, nemščina, italijanščina ali španščina)
  • Geopolitika in geoekonomija
  • Poslovne finance
  • Finančne institucije, trgi in regulacija
  • Bančništvo in zavarovalništvo
  • Uporabna ekonometrija
  • Alternativno reševanje sporov
  • Analiziranje temeljnih računovodskih izkazov
  • Katerikoli, še neizbran, obvezni predmet UNI stopnje
  • Izbirni predmet drugih zavodov