Prenovljeni program od šolskega leta 2018-2019:

MAGISTRSKI program poslovne vede

Velja od šolskega leta 2018/2019, ko se izvaja le 1. letnik po novem programu (2. letnik še po starem-glejte spodaj)
1. letnik
Predmet Vrsta predmeta Semester KT
Statistika za poslovno odločanje obvezni 1 6
Pravni in etični temelji svobodnega podjetništva obvezni 1 9
Pravo EU obvezni 1 6
Mednarodna stvarnost in mednarodni odnosi obvezni 1 6
Odnosi z javnostmi in javno mnenje obvezni 2 6
Mednarodno poslovanje obvezni 2 6
Poslovna angleščina 2 obvezni 2 6
Davčni sistem in finančna politika obvezni 2 6
Aplikativna etika obvezni 2 9
2. letnik
Predmet Vrsta predmeta Semester KT
Management sprememb obvezni 3 6
Denar in podjetniške finance obvezni 3 6
Drugi tuj poslovni jezik 1
Gospodarska obveščevalna dejavnost
Gospodarska in socialna pravičnost doma in v svetu
Bančništvo in zavarovalništvo
E-storitve
Metode strokovnega in raziskovalnega dela
Izbirni predmet drugih zavodov
izbirni predmeti
(en predmet)
3
3
3
3
3
3
3
6
6
6
6
6
6
6
Smer: Management in pravo
Evropsko in mednarodno gospodarsko pravo
Mednarodni management
Modeliranje in optimizacija poslovnih procesov
ali
Smer: Aplikativna ekonomija
Analiza računovodskih izkazov
Finančne inštitucije, trgi in regulacija
Uporabna ekonometrija in teorija iger
smer
(vsi predmeti izbrane smeri)

3
3
4


3
3
4

6
6
6


6
6
6
Magistrsko delo 4 24


Program, v celoti veljaven do vključno šolskega leta 2017-2018

MAGISTRSKI program poslovne vede

V šolskem letu 2018/2019, se izvaja le 2. letnik starega programa (1. letnik pa že po novem-glejte zgoraj)

1. letnik

Predmet Vrsta predmeta Semester ECTS
Aplikativna etika obvezni skupni 1 8
Odnosi z javnostmi in javno mnenje obvezni skupni 1 6
Metode raziskovalnega dela obvezni skupni 1 6
Pravni in etični temelji svobodnega podjetništva obvezni skupni 1 10
Integralni management in razvoj podjetja obvezni skupni 2 8
Poslovna angleščina 1 obvezni skupni 2 6
Temelji trženja ALI Gospodarska obveščevalna dejavnost izbirni dvojček 1 2 8
Temelji managementa ALI Mednarodna stvarnost in mednarodni odnosi izbirni dvojček 2 2 8

2. letnik

Predmet Vrsta predmeta Semester ECTS
E-storitve obvezni skupni 3 8
Poslovna angleščina 2 obvezni skupni 3 6
Management sprememb obvezni skupni 3 8
Gospodarsko pravo 2 ALI Temelji poslovanja finančnih institucij izbirni dvojček 3 3 8
Izbirni predmet iz nabora izbirnih predmetov za 2. letnik izbirni 4 6
Magistrsko delo 4 24

Nabor izbirnih predmetov za 2. letnik: