Zadnje objave sodelavcev

 • Stres, A., 2018. Leksikon filozofije, Celje: Mohorjeva družba.
 • Malmenvall, S., 2018. Voluntary sacrifice of Boris and Gleb : the Christian testimony as a political ideal in Kievan Rus' historical narrative. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Sacrifice : from origins of culture to contemporary life challenges, (Theology East-West, vol. 21). Wien; Zürich: str. 157-164.
 • Valenzuela, P., 2018. Normativnost in transcedenca naravnega prava : primerjava pristopov Tomaža Akvinskega in Francisca Suáreza. Res novae: revija za celovito znanost, letn. 3, št. 1, str. 95-128. 
 • Vaupot, Z., 2018. FDI in Slovenia: A love-hate relationship. Cross-Cultural Business Conference proceedings, School of Management, Steyr Campus, University of Applied Sciences, Austria, str. 25-37.
 • Gaiser, L., 2018. European critical infrastructure protection : the need for a regional approach and a cyber constant contact strategy.National security and the future, vol. 19, no. 1/2, str. 45-63.
 • Marguč, K., 2018. Indeks trajnostnega razvoja kot alternativa Ramseyevi formuli pri izbiri med dolgoročnimi projekti. Res novae: revija za celovito znanost, letn. 3, št. 1, str. 44-75
 • Jaklič, K., Setnikar, M., 2018. Zadržanje kazni zapora - ustavnopravni vidik. Odvetnik, leto XX, št. 2 (85), april 2018, str. 11-14.
 • Letnar Černič, J., Carrillo-Santarelli, N., 2018. The Future Of Business And Human Rights. Intersentia NV.
 • Ahtik, M., Pilipović, O., Marelja, M., 2017. Property crime in the countries of the former Yugoslavia : a longitudinal study. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, okt.-dec. 2017, letn. 68, št. 4, str. 385-411.
 • Mihelič, P., 2017. Zdravstveno zavarovanje kot oblika obdavčitve in vprašanja glede svobode veroizpovedi. Res novae, letn. 2, št. 1, str. 89-103.
 • Drenik, S., 2017. Restitution of Istria's Treasures from Italy to Slovenia: the State of International Law and Practice. Res novae, letn. 2, št. 2, str. 135-176.
 • Fink, A., 2017. Upanje v večno Slovenijo. Tretji dan, Krščanska revija za duhovnost in kulturo, št. 7/8, Ljubljana. 
 • Turi, A. N., 2017. International Labour Law Principles as Guidelines to Foster Employment Relations. The USV Annals of Economics and Public Administration. Vol. 17. Issues 1 (25), p. 198-208.
 • Horvat, T., Potočnik, A., 2017. Vpliv krčenja bilančne vsote na dohodke bank v obdobju finančne krize. Bančni vestnik, letnik 66, številka 7-8, str. 51-55.
 • Naglič, A., 2017. Pridobitna dejavnost župnij in samostanov. Res novae, letn. 2, št. 2, str. 51-67.
 • Fornazarič, M., Vaupot, Z., 2017. Trženje cerkvenega premoženja v Sloveniji. Res novae, letn. 2, št. 2, str. 33-50.
 • Steinbacher, M., Jagric, T., 2017. Interbank Rules, Liquidity, and the Capital-Base: Simulation-Based Experiments of the Artificial Interbank Network. Dosegljivo na: https://ssrn.com/abstract=2984268.
 • Bokal, D., Oporowski, B., Richter, R. B., Salazar, G., 2016. Characterizing 2-crossing-critical graphs. Advances in Applied Mathematics, 74, 23-208.
 • Novak Trunk, A., Čepar, Ž., Trunk, A., 2016. The role of expected years of schooling among life expectancy determinants. International journal of innovating and learning, 20(1), pp. 85-99.