Zadnje objave sodelavcev

 • Malmenvall, S., 2019. Branje o Borisu in Glebu: reprezentacija verskega in političnega zgleda.V: PODLESNIK, Blaž (ur.). Pismenost in kultura Kijevske Rusije: prevod in komentar izbranih tekstov. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 83-98.
 • Vaupot, Z., 2018. What type of management consulting does the tourism industry need?. Horizonti. Serija A. Opštestveni i humanistički nauki, ISSN 1857-9884, year 12, vol. 23, str. 687-698.
 • Stres, A., 2018. Leksikon filozofije, Celje: Mohorjeva družba.
 • Horvat, T., 2018.. Auditing international controls in financing preschool public institutions : evidence from Slovenia. The USV annals of economics and public administration, vol. 17, iss. 2 (26), str. 161-170.
 • Valenzuela, P., 2018. Normativnost in transcedenca naravnega prava : primerjava pristopov Tomaža Akvinskega in Francisca Suáreza. Res novae: revija za celovito znanost, letn. 3, št. 1, str. 95-128. 
 • Gaiser, L., 2018. European critical infrastructure protection : the need for a regional approach and a cyber constant contact strategy.National security and the future, vol. 19, no. 1/2, str. 45-63.
 • Marguč, K., 2018. Indeks trajnostnega razvoja kot alternativa Ramseyevi formuli pri izbiri med dolgoročnimi projekti. Res novae: revija za celovito znanost, letn. 3, št. 1, str. 44-75
 • Jaklič, K., Setnikar, M., 2018. Zadržanje kazni zapora - ustavnopravni vidik. Odvetnik, leto XX, št. 2 (85), april 2018, str. 11-14.
 • Letnar Černič, J., Carrillo-Santarelli, N., 2018. The Future Of Business And Human Rights. Intersentia NV.
 • Ahtik, M., Pilipović, O., Marelja, M., 2017. Property crime in the countries of the former Yugoslavia : a longitudinal study. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, okt.-dec. 2017, letn. 68, št. 4, str. 385-411.
 • Mihelič, P., 2017. Zdravstveno zavarovanje kot oblika obdavčitve in vprašanja glede svobode veroizpovedi. Res novae, letn. 2, št. 1, str. 89-103.
 • Drenik, S., 2017. Restitution of Istria's Treasures from Italy to Slovenia: the State of International Law and Practice. Res novae, letn. 2, št. 2, str. 135-176.
 • Fink, A., 2017. Upanje v večno Slovenijo. Tretji dan, Krščanska revija za duhovnost in kulturo, št. 7/8, Ljubljana. 
 • Turi, A. N., 2017. International Labour Law Principles as Guidelines to Foster Employment Relations. The USV Annals of Economics and Public Administration. Vol. 17. Issues 1 (25), p. 198-208.
 • Naglič, A., 2017. Pridobitna dejavnost župnij in samostanov. Res novae, letn. 2, št. 2, str. 51-67.
 • Fornazarič, M., Vaupot, Z., 2017. Trženje cerkvenega premoženja v Sloveniji. Res novae, letn. 2, št. 2, str. 33-50.
 • Steinbacher, M., Jagric, T., 2017. Interbank Rules, Liquidity, and the Capital-Base: Simulation-Based Experiments of the Artificial Interbank Network. Dosegljivo na: https://ssrn.com/abstract=2984268.
 • Bokal, D., Oporowski, B., Richter, R. B., Salazar, G., 2016. Characterizing 2-crossing-critical graphs. Advances in Applied Mathematics, 74, 23-208.
 • Novak Trunk, A., Čepar, Ž., Trunk, A., 2016. The role of expected years of schooling among life expectancy determinants. International journal of innovating and learning, 20(1), pp. 85-99.