Univerzitetni program

Fakulteta za poslovne vede izvaja univerzitetni študijski program Poslovne vede. Program traja tri leta (šest semestrov) in obsega 180 ECTS kreditnih točk. Program traja tri leta (šest semestrov) in obsega 180 ECTS kreditnih točk.

Po uspešno zaključenem študiju boste postali diplomirani ekonomist (UN) / diplomirana ekonomistka (UN). Univerzitetni študijski program Poslovne vede je sestavljen po pravilih bolonjskega procesa in je mednarodno primerljiv s programi v Sloveniji in v državah Evropske unije.

Poudarki in kompetence programa:

Univerzitetna diploma dodiplomskega programa Poslovnih ved na Fakulteti za poslovne vede ponuja možnosti nadaljevanja študija na domačih in mednarodnih podiplomskih programih v okviru bolonjskega izobraževanja.

 

Prijava na e-novice

Oblikovanje: Pozitiven Design. Produkcija: Kodington. Uporaba piškotkov.
© Fakulteta za poslovne vede, Katoliški inštitut, 2017. Vse pravice pridržane.