Law of financial institutions

SubjectLaw of financial institutions
Semester3/4 semester
TypeOptional
ECTS6 ECTS
Study programme:Law studies (Master)
Primary language:Slovene

Prerequisits:
None

Content :

 1. Legal regulation of banking in the EU and Slovenia
 2. Legal regulation of insurance in the EU and Slovenia
 3. Legal regulation of investment funds in the EU and Slovenia
 4. Regulation and supervision of the financial industry in the EU and Slovenia 5. Ensuring financial stability in the EU and Slovenia

Readings:

Required readings:

 • Zakon o bančništvu (ZBan-2)
 • Zakon o zavarovalništvu (ZZavar-1)
 • Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1)
 • Obligacijski zakonik (OZ)
 • Zakon o obligacijskih razmerjih (ZOR)

Recommended readings:

 • Haentjens, M. & de Gioia-Carabellese, P.: European Banking and Financial Law, 2020.

Objectives and competences:
The main goal of the course is to create a legal expert who will be adequately trained at a higher level of competence for innovative, both, independent and team work in the legal professions, especially in the fields of banking, insurance and other financial institutions, but also in all other areas related to financial institutions (judiciary, non-financial companies, etc.). Direct application: employment in financial institutions. Indirect use: understanding the financial environment in which the lawyer operates.

Students will developgeneral competences:

 • Initiative and independence in decision-making.
 • Broad analytical ability to know the processes related to the activities of the organization in the legal, organizational and other fields in the economic and public sector.
 • Ability to analyze the internal and external legal conditions of the organization, define achievable goals and develop a strategy for achieving them.
 • Expanding the general legal horizon in the field of elective subjects, which provide a broader view, which is extremely important for the establishment of quality decision-making.

Students will develop specifical competences:

 • Ability to combine knowledge in the field of law, finance and economics (interdisciplinarity).
 • In-depth knowledge of the chosen topic and its application in practice.
 • Use of effective legal approaches in financial institutions and other companies.

Intended learning outcomes:
The student will gain in-depth legal knowledge in the field of banks, insurance companies and other financial institutions. He will be able to apply this knowledge directly when employed in the above-mentioned financial institutions, otherwise it will enable him to understand and critically evaluate the financial environment in which the lawyer operates.

Learning and teaching methods:

 • Teachers' explanation
 • Discussion
 • Presentations of seminar papers
 • Invited lectures
 • Visits of financial institutions

Assessment:

Weight (in %)

The grade consists of: a seminar paper (30% weights in the overall grade) and a written exam (70% weights). The condition for the overall positive grade is a positive grade in the written exam.

Lecturer's references:
Izr. prof. dr. Meta Ahtik je leta 2004 diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani, kjer se je kot mlada raziskovalka takoj po zaključenem študiju zaposlila na Katedri za pravnoekonomske znanosti. Vpisala se je na magistrski študij ekonomije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je po neposrednem prehodu na doktorski študij doktorirala leta 2010 s temo s področja monetarne ekonomije in bančništva. Opravila je tudi pripravništvo na Višjem sodišču v Ljubljani. Pedagoško in znanstveno je sodelovala z več tujimi univerzami in raziskovalnimi inštitucijami (Univerza v Zagrebu; Università degli Studi di Campania; Univerza na Dunaju; Institute for financial services, Hamburg, ZEW, Mannheim). V letu 2011 je bila na Pravni fakulteti v Ljubljani izvoljena v naziv docentke, v letu 2017 pa v naziv izredne profesorice za področje ekonomske analize prava. Njeno raziskovalno delo sega na področja bančništva, monetarne ekonomije in ekonomske analize prava. Metina bibliografija obsega prek sto enot, od tega 26 izvirnih znanstvenih člankov, dve znanstveni monografiji in pet samostojnih znanstvenih sestavkov v monografski publikaciji.

Leta 2012 se je v okviru prestižnega Graduate Programme, v okviru katerega Evropska centralna banka (ECB) zaposluje najbolj perspektivne mlade kadre, zaposlila na ECB, ki jo je kot pripravnica spoznala že tekom študija. Tekom pripravništva (2007) in zaposlitve (2012-2014) na ECB je delala v oddelkih Zunanja gibanja, T2S, Kapitalski trg in finančna struktura, Denarna analiza in Spremljanje finančne stabilnosti. V decembru 2014 se je vrnila v Slovenijo, kjer se je zaposlila na Banki Slovenije kot svetovalka oziroma kasneje raziskovalka. Od leta 2015 do 2020 je vodila odsek Implementacija in razvoj makrobonitetne politike v oddelku Finančna stabilnost in makrobonitetna politika, kjer je v letu 2019 opravljala tudi delo namestnice direktorja. Od leta 2020 je na Banki Slovenije zaposlena kot vršilka dolžnosto direktorice oddelka Finančna stabilnost in makrobonitetna politika. Dodatno je kot raziskovalka zaposlena na Inštitutu za primerjalno pravo Pravne fakultete v Ljubljani, kjer sodeluje pri pripravi Zakona o zavarovalni pogodbi.

Na Fakulteti za pravo in poslovne vede, s katero sodeluje od leta 2017, predava predmete, povezane s financami in bančništvom.