Asist. dr. Trontelj na mednarodnem gostovanju v Valenciji

Asist. dr. Trontelj na mednarodnem gostovanju v Valenciji

Naš sodelavec dr. Nik Trontelj je obiskal partnersko katoliško univerzo Universidad Católica de Valencia, s katero ima FPPV sklenjen dogovor o sodelovanju Erasmus+.

Sodelavec se je na tedenski mobilnosti srečal z vodstvom univerzitetnega oddelka za knjižnice in zaposlenimi bibliotekarskimi sodelavci ter drugimi uslužbenci univerze. V sklopu dnevnih dejavnosti je obiskal posamezne fakultete in se seznanil z njihovim raziskovalnim ter pedagoškim delom in predstavil delo na naši ustanovi. Mobilnosti so se udeležili tudi predstavniki drugih evropskih visokošolskih institucij.

Obisk je prispeval k navezovanju in utrjevanju stikov med partnerskima ustanovama, ki redno sodelujeta pri izmenjavi zaposlenih in študentov ter skrbita za pretok znanja in idej.
20220518_102555.jpg
20220516_112629.jpg

Nazaj