Matija Škerbec, Spomini in reminiscence

Naslov: Matija Škerbec, Spomini in reminiscence na katoliško gibanje med Slovenci zadnjih 35 let (tipkopis, 1948)
Avtor: Matija Škerbec
Tip: neobjavljen tipkopis
Zvrst: spominska literatura, politična razprava
Format: 21 cm
Material: papir
Obseg: 73 strani
Založnik: neznano (Matija Škerbec)
Izvor: Katoliški inštitut, Studia Slovenica; signatura: ASS 107 ŠKERBEC MATIJA

Opombe: Izčrpni in analitično tehtni Spomini in reminiscence duhovnika, dolgoletnega dekana v Kranju, družbenega delavca, ustanovitelja industrijsko-obrtniških zadrug in političnega izseljenca Matije Škerbca (1886–1963) spadajo v nabor najdragocenejših slovenskih spominskih in družbeno angažiranih besedil 20. stoletja, ki zaradi burnih zgodovinskih okoliščin v svojem času niso ugledali uradne objave. V njih se Škerbec posveča osebnemu vrednotenju dogodkov in procesov, ki jih je spremljal ali v njih sodeloval, pri čemer prevladujejo politične odločitve slovenskega katoliškega tabora od zadnjega obdobja Avstro-ogrske monarhije do konca druge svetovne vojne. Njegova obravnava zajema takratna socialna vprašanja, nastopanje Slovenske ljudske stranke, slovensko narodno misel, leto političnega zapora (1933–1934) zaradi protijugoslovanskih stališč med diktaturo kralja Aleksandra, nemško okupacijo, povojno begunstvo v Avstriji in prihod v Združene države Amerike. Skozi besedilo Škerbec izraža odločno slovensko avtonomistično, protiokupatorsko in protikomunistično držo. Osebni in idejni profil omenjenega avtorja odstopa od večine katoliških družbenih delavcev tistega časa, saj se še naprej navdihuje pri narodno-verskem duhu pozne cesarske Avstrije.

Pravice: osirotelo delo

Celoten dokument v digitalni obliki je dostopen TUKAJ.

Povzetek dokumenta je dostopen TUKAJ.
Prva stran Škerbčevih Spominov in reminiscenc.
 
Matija Škerbec, Spomini in reminiscence