Na Fakulteti za pravo in poslovne vede vključujemo študente v raziskovalno-aplikativne projekte.

Projekti javnega financiranja

1. Zaključeni projekti

Po kreativni poti do praktičnega znanja (2014)

  • Analiza poslovnih procesov v podjetju GG Bled, d.o.o. (skupaj s Fakulteto za organizacijske vede Univerze v Mariboru; zaključno poročilo projekta)

2. Nezaključeni projekti

Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018

Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2017-2020

Študenti in praksa