Razvoj kompetenc

Na Fakulteti za pravo in poslovne vede študentom omogočamo vključevanje v reševanje podjetniških izzivov in jim skušamo pomagati pri razvoju kompetence in pri promociji pri današnjih in bodočih zaposlovalcih, tako, da obiskujemo podjetja in organizacije v okviru različnih predmetov in povezujemo študente z bodočimi potencialnimi delodejalci.

Trenutno naši študenti sodelujejo pri izvedbi projektov:
Zmanjšanje izgorelosti in zdrav življenjski slog v obdobju srednjih let in starosti
in
Inovativne procesne izboljšave v gospodarskih družbah

Študenti in praksa