Uredništvo

Odgovorni urednik revije je dr. Andrej Naglič, namestnik urednika pa Simon Malmenvall.

Prispevke prosim pošljite na naslov . Naslov velja za posebne tematske izdaje kot za redne periodične izdaje. Za redne izdaje ni predvidenih rokov oddaje prispevkov in avtorji so vabljeni, da jih kadarkoli pošljejo v proces objave.