MAGISTRSKI program Poslovne vede

1. letnik
Predmet Vrsta predmeta Semester KT
Statistika za poslovno odločanje obvezni 1 6
Pravni in etični temelji svobodnega podjetništva obvezni 1 9
Pravo EU obvezni 1 6
Mednarodna stvarnost in mednarodni odnosi obvezni 1 6
Odnosi z javnostmi in javno mnenje obvezni 2 6
Mednarodno poslovanje obvezni 2 6
Poslovna angleščina 2 obvezni 1+2 6
Davčni sistem in finančna politika obvezni 2 6
Aplikativna etika obvezni 2 9
2. letnik
Predmet Vrsta predmeta Semester KT
Management sprememb obvezni 4 6
Denar in podjetniške finance obvezni 3 6
Drugi tuj poslovni jezik 1
Gospodarska obveščevalna dejavnost
Bančništvo in zavarovalništvo
E-storitve
Metode strokovnega in raziskovalnega dela
Izbirni predmet drugih zavodov
izbirni predmeti
(en predmet)
 
3
3
4
3
4
3
 
6
6
6
6
6
6
 
Smer: Management in pravo
Evropsko in mednarodno gospodarsko pravo
Mednarodni management
Modeliranje in optimizacija poslovnih procesov
ali
Smer: Aplikativna ekonomija
Analiza računovodskih izkazov
Finančne inštitucije, trgi in regulacija
Uporabna ekonometrija in teorija iger
smer
(vsi predmeti izbrane smeri)

3
3
4


3
4
4

6
6
6


6
6
6
Magistrsko delo 4 24