MAGISTRSKI program Poslovne vede

1. letnik
Predmet Vrsta predmeta Semester KT
Statistika za poslovno odločanje obvezni 1 6
Pravni in etični temelji svobodnega podjetništva obvezni 1 9
Pravo EU obvezni 1 6
Mednarodna stvarnost in mednarodni odnosi obvezni 1 6
Odnosi z javnostmi in javno mnenje obvezni 2 6
Mednarodno poslovanje obvezni 2 6
Poslovna angleščina 2 obvezni 1+2 6
Davčni sistem in finančna politika obvezni 2 6
Aplikativna etika obvezni 2 9
2. letnik
Predmet Vrsta predmeta Semester KT
Denar in podjetniške finance obvezni 3 6
Management sprememb obvezni 4 6
Drugi tuj poslovni jezik 1 izbirni 3 6
Gospodarska obveščevalna dejavnost izbirni 3 6
E-storitve izbirni 3 6
Evropsko in mednarodno gospodarsko pravo izbirni 3 6
Mednarodni management izbirni 3 6
Analiza računovodskih izkazov izbirni 3 6
Bančništvo in zavarovalništvo izbirni 4 6
Metode strokovnega in raziskovalnega dela izbirni 4 6
Modeliranje in optimizacija poslovnih procesov izbirni 4 6
Finančne inštitucije, trgi in regulacija izbirni 4 6
Uporabna ekonometrija in teorija iger izbirni 4 6
Izbirni predmet drugih zavodov izbirni - 6
Izbirni predmeti se izberejo v skupnem obsegu 24KT
Magistrsko delo - 24