UNIVERZITETNI program Ekonomija

1. letnik
Predmet Vrsta predmeta Semester KT
Uvod v pravo obvezni 1 6
Temelji trženja obvezni 1 6
Temelji makro in mikroekonomije obvezni 1 9
Matematika obvezni 1 9
Poslovna informatika obvezni 2 6
Filozofija in religija obvezni 2 9
Temelji managementa obvezni 2 6
Računovodstvo obvezni 2 9
2. letnik
Predmet Vrsta predmeta Semester KT
Statistika obvezni 3 9
Uvod v razumevanje organizacije obvezni 3 6
Temelji civilnega prava obvezni 3 6
Poslovno komuniciranje obvezni 3 6
Poslovna angleščina 1 obvezni 3+4 9
Metode strokovnega in raziskovalnega dela obvezni 4 6
Digitalno trženje obvezni 4 6
Korporacijsko pravo obvezni 4 6
Poslovne finance obvezni 4 6
3. letnik
Predmet Vrsta predmeta Semester KT
Strateški management in politika podjetja obvezni 5 6
E-poslovanje obvezni 5 6
Človekove pravice in dolžnosti izbirni 5 6
Kultura, religija in poslovanje izbirni 5 6
Gospodarjenje sodobnega podjetja izbirni 5 6
Strategija v podjetništvu izbirni 5 6
Geopolitika in geoekonomija izbirni 5 6
Alternativno reševanje sporov izbirni 5 6
Gospodarsko pravo 1 izbirni 5 6
Pravo in management v delovnih razmerjih izbirni 6 9
Evropsko gospodarsko pravo izbirni 6 9
Temelji računovodstva in financ za odločanje izbirni 6 9
Javne finance in davki izbirni 6 9
Analiza poslovanja organizacij izbirni 6 6
Temelji poslovanja finančnih inštitucij izbirni 6 6
Izbirni predmet drugih zavodov izbirni - 6
Izbirni predmeti se izberejo v skupnem obsegu 36KT
Diplomska naloga - 12