UNIVERZITETNI program Poslovne vede

1. letnik
Predmet Vrsta predmeta Semester KT
Uvod v pravo obvezni 1 6
Temelji trženja obvezni 1 6
Temelji makro in mikroekonomije obvezni 1 9
Matematika obvezni 1 9
Poslovna informatika obvezni 2 6
Filozofija in religija obvezni 2 9
Temelji managementa obvezni 2 6
Računovodstvo obvezni 2 9
2. letnik
Predmet Vrsta predmeta Semester KT
Statistika obvezni 3 9
Uvod v razumevanje organizacije obvezni 3 6
Temelji civilnega prava obvezni 3 6
Poslovno komuniciranje obvezni 3 6
Poslovna angleščina 1 obvezni 3+4 9
Metode strokovnega in raziskovalnega dela obvezni 4 6
Digitalno trženje obvezni 4 6
Korporacijsko pravo obvezni 4 6
Poslovne finance obvezni 4 6
3. letnik
Predmet Vrsta predmeta Semester KT
Strateški management in politika podjetja obvezni 5 6
E-poslovanje obvezni 5 6
Človekove pravice in dolžnosti
Kultura, religija in poslovanje
Gospodarjenje sodobnega podjetja
Strategija v podjetništvu
Geopolitika in geoekonomija
Izbirni predmet drugih zavodov
izbirni predmeti
(en predmet)
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
Izbirni modul: Management in pravo
Pravo in management v delovnih razmerjih
Evropsko gospodarsko pravo
Alternativno reševanje sporov
Gospodarsko pravo 1
ali
Izbirni modul: Aplikativna ekonomija
Temelji računovodstva in financ za odločanje
Javne finance in davki
Analiza poslovanja organizacij
Temelji poslovanja finančnih inštitucij
izbirni modul
(vsi predmeti v izbranem modulu)

6
6
5
5


6
6
6
6

9
9
6
6


9
9
6
6
Diplomska naloga 6 12