Prenovljen UNIVERZITETNI program Poslovne vede

V šolskem letu 2019-2020 se izvajata 1. in 2. letnik po prenovljenem programu (3. letnik še po starem-glejte spodaj)
1. letnik
Predmet Vrsta predmeta Semester KT
Uvod v pravo obvezni 1 6
Temelji trženja obvezni 1 6
Temelji makro in mikroekonomije obvezni 1 9
Matematika obvezni 1 9
Poslovna informatika obvezni 2 6
Filozofija in religija obvezni 2 9
Temelji managementa obvezni 2 6
Računovodstvo obvezni 2 9
2. letnik
Predmet Vrsta predmeta Semester KT
Statistika obvezni 3 9
Uvod v razumevanje organizacije obvezni 3 6
Temelji civilnega prava obvezni 3 6
Metode strokovnega in raziskovalnega dela obvezni 3 6
Poslovna angleščina obvezni 3+4 9
Poslovno komuniciranje obvezni 4 6
Digitalno trženje obvezni 4 6
Korporacijsko pravo obvezni 4 6
Poslovne finance obvezni 4 6
3. letnik
Predmet Vrsta predmeta Semester KT
Strateški management in politika podjetja obvezni 5 6
E-poslovanje obvezni 5 6
Človekove pravice in dolžnosti
Kultura, religija in poslovanje
Gospodarjenje sodobnega podjetja
Strategija v podjetništvu
Geopolitika in geoekonomija
Izbirni predmet drugih zavodov
izbirni predmeti
(en predmet)
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
Izbirni modul: Management in pravo
Pravo in management v delovnih razmerjih
Evropsko gospodarsko pravo
Alternativno reševanje sporov
Gospodarsko pravo 1
ali
Izbirni modul: Aplikativna ekonomija
Temelji računovodstva in financ za odločanje
Javne finance in davki
Analiza poslovanja organizacij
Temelji poslovanja finančnih inštitucij
izbirni modul
(vsi predmeti v izbranem modulu)

6
6
5
5


6
6
5
5

9
9
6
6


9
9
6
6
Diplomska naloga 6 12


Program, v celoti veljaven do vključno šolskega leta 2017-2018:

UNIVERZITETNI program poslovne vede

V šolskem letu 2019/2020 se izvaja le 3. letnik starega programa (1. in 2. letnik pa že po prenovljenem-glejte zgoraj)
1. letnik
Predmet Vrsta predmeta Semester ECTS
Državno pravo obvezni 1 6
Filozofija in religija obvezni 1 9
Temelji makro in mikroekonomije obvezni 1 9
Matematika obvezni 2 6
Statistika obvezni 2 6
Temelji managementa obvezni 1 6
Temelji trženja obvezni 2 9
Računovodstvo obvezni 2 9
2. letnik
Predmet Vrsta predmeta Semester ECTS
Človekove pravice in dolžnosti obvezni 3 6
Uvod v razumevanje organizacije obvezni 3 6
Poslovne finance obvezni 3 9
Statistika za poslovno odločanje obvezni 3 9
Gospodarsko pravo obvezni 4 6
Poslovno komuniciranje obvezni 4 6
Izbirni (dvojček) izbirni 4 9
Izbirni (dvojček) izbirni 4 9
3. letnik
Predmet Vrsta predmeta Semester ECTS
Temelji računovodstva za odločanje obvezni 5 9
Poslovni angleški jezik obvezni 5 6
Strateški management in politika podjetja obvezni 6 6
Izbirni (dvojček) izbirni (dvojček) 5 9
Izbirni (dvojček) izbirni (dvojček) 5 6
Izbirni izbirni 6 6
Izbirni izbirni 6 6
Diplomska naloga 12
Izbirni dvojčki:
Izbirni predmeti: