11. 8. 2021: »Studia slovenica«. Posebna spletna stran na portalu Katoliškega inštituta. https://www.katoliski-institut.si/studia-slovenica
18. 8. 2021: Katoliški inštitut izvajalec digitalizacije arhiva Studia slovenica. Družina (spletni portal). https://www.druzina.si/clanek/katoliski-institut-izvajalec-digitalizacije-arhiva-studia-slovenica
28. 8. 2021: Katoliški inštitut, arhiv Studia slovenica in projekt digitalizacije. Katoliška Cerkev: Slovenska škofovska konferenca (spletni portal). https://katoliska-cerkev.si/katoliski-institut-arhiv-studia-slovenica-in-projekt-digitalizacije
29. 8. 2021: Katoliški inštitut, Studia slovenica. Facebook (profil na družbenem omrežju). https://www.instagram.com/kistudiaslovenica/
29. 8. 2021: Katoliški inštitut, Studia slovenica. Instagram (profil na družbenem omrežju). https://www.instagram.com/kistudiaslovenica/
16. 9. 2021: Katoliški inštitut, Studia slovenica. Zbirka na portalu Digitalna knjižnica Slovenije (Dlib), Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK). https://www.dlib.si/results/?query=%27col%3dKatoli%C5%A1ki+in%C5%A1titut%2c+Studia+Slovenica%27&sortDir=ASC&sort=date&desc=URN:NBN:SI:col-XVY006HM&pageSize=25
24. 9. 2021: Katoliški inštitut in digitalizacija arhiva Studia slovenica. Novi glas (spletni portal). https://www.noviglas.eu/katoliski-institut-digitalizacija-arhiva-studia-slovenica/
25. 9. 2021: Slavnostna prireditev Katoliškega inštituta in FPPV. Spletna stran Katoliškega inštituta. https://www.katoliski-institut.si/dogodki/slavnostna-prireditev-katoliskega-instituta-in-fppv
1. 12. 2021: Samostojna Slovenija pred »slovensko pomladjo«. Družina (spletni portal). https://www.druzina.si/clanek/samostojna-slovenija-pred-slovensko-pomladjo
21. 12. 2021: Poslovil se je dr. Janez Arnež, zbiralec kulturne dediščine slovenske emigracije. Radio Ognjišče (spletni portal). https://radio.ognjisce.si/sl/245/novice/34191/poslovil-se-je-dr-janez-arnez-zbiralec-kulturne-dediscine-slovenske-emigracije.htm