11. 8. 2021: »Studia slovenica«. Posebna spletna stran na portalu Katoliškega inštituta. https://www.katoliski-institut.si/studia-slovenica
18. 8. 2021: Katoliški inštitut izvajalec digitalizacije arhiva Studia slovenica. Družina (spletni portal). https://www.druzina.si/clanek/katoliski-institut-izvajalec-digitalizacije-arhiva-studia-slovenica
28. 8. 2021: Katoliški inštitut, arhiv Studia slovenica in projekt digitalizacije. Katoliška Cerkev: Slovenska škofovska konferenca (spletni portal). https://katoliska-cerkev.si/katoliski-institut-arhiv-studia-slovenica-in-projekt-digitalizacije
29. 8. 2021: Katoliški inštitut, Studia slovenica. Facebook (profil na družbenem omrežju). https://www.facebook.com/studia.slovenica
29. 8. 2021: Katoliški inštitut, Studia slovenica. Instagram (profil na družbenem omrežju). https://www.instagram.com/kistudiaslovenica/
16. 9. 2021: Katoliški inštitut, Studia slovenica. Zbirka na portalu Digitalna knjižnica Slovenije (Dlib), Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK). https://www.dlib.si/results/?query=%27col%3dKatoli%C5%A1ki+in%C5%A1titut%2c+Studia+Slovenica%27&sortDir=ASC&sort=date&desc=URN:NBN:SI:col-XVY006HM&pageSize=25
24. 9. 2021: Katoliški inštitut in digitalizacija arhiva Studia slovenica. Novi glas (spletni portal). https://www.noviglas.eu/katoliski-institut-digitalizacija-arhiva-studia-slovenica/
25. 9. 2021: Slavnostna prireditev Katoliškega inštituta in FPPV. Spletna stran Katoliškega inštituta. https://www.katoliski-institut.si/dogodki/slavnostna-prireditev-katoliskega-instituta-in-fppv
1. 12. 2021: Samostojna Slovenija pred »slovensko pomladjo«. Družina (spletni portal). https://www.druzina.si/clanek/samostojna-slovenija-pred-slovensko-pomladjo
21. 12. 2021: Poslovil se je dr. Janez Arnež, zbiralec kulturne dediščine slovenske emigracije. Radio Ognjišče (spletni portal). https://radio.ognjisce.si/sl/245/novice/34191/poslovil-se-je-dr-janez-arnez-zbiralec-kulturne-dediscine-slovenske-emigracije.htm 
31. 12. 2021: Dr. Janez Arnež (1923-2021): zbiralec in skrbnik kulturne dediščine slovenskega izseljenstva. Časnik (spletni portal). https://www.casnik.si/janez-arnez-1923-2021-kulturna-dediscina-slovenskega-izseljenstva/
26. 5. 2022: Arhiv Studia Slovenica in gradivo nekdanjih "stražarjev" (referat na simpoziju). Znanstveni simpozij ob 80-letnici smrti dr. Lamberta Ehrlicha, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani / Fakulteta za pravo in poslovne vede. https://www.druzina.si/clanek/dr-lambert-ehrlich-znanstveni-simpozij-ob-80-obletnici-smrti
https://www.youtube.com/watch?v=hsCHGRT72lc
15. 6. 2022: Simon Malmenvall, "Misel o samostojni Sloveniji in arhiv Studia slovenica". Nastop na znanstvenem posvetu "Misel o samostojni in neodvisni Sloveniji med slovensko emigracijo", Študijski center za narodno spravo in Slovenska matica. https://www.katoliski-institut.si/public_resources_cache/files/original/original/8/898/Misel-o-samostojni-Sloveniji-zbornik.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=UbQWEsWtnlE
15. 6. 2022: Andrej Fink, "Nekaj podatkov o idejnih prizadevanjih za slovensko državnost v politični emigraciji". Nastop na znanstvenem posvetu "Misel o samostojni in neodvisni Sloveniji med slovensko emigracijo", Študijski center za narodno spravo in Slovenska matica. https://www.katoliski-institut.si/public_resources_cache/files/original/original/8/898/Misel-o-samostojni-Sloveniji-zbornik.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=UbQWEsWtnlE
23. 6. 2022: Arhiv Studia slovenica in digitalizacija izbranih dokumentov. Katoliška Cerkev: Slovenska škofovska konferenca (spletni portal). https://katoliska-cerkev.si/arhiv-studia-slovenica-in-digitalizacija-izbranih-dokumentov
7. 7. 2022: Ideja samostojne Slovenije in arhiv Studia slovenica. Slovenski čas, št. 147, julij 2022, str. 12-13
 https://www.druzina.si/revija/slovenski-cas
9. 7. 2022: Digitaliziran dragocen dnevniški zapis o manj znanem poglavju primorske zgodovine. Novi glas (spletni portal). https://www.noviglas.eu/digitaliziran-dragocen-dnevniski-zapis-o-manj-znanem-poglavju-primorske-zgodovine/
21. 7. 2022: Digitaliziran dragocen dnevniški zapis o manj znanem poglavju slovenske zgodovine. Svobodna Slovenija (spletni portal). http://svobodnaslovenija.com.ar/digitaliziran-dragocen-dnevniski-zapis-o-manj-znanem-poglavju-slovenske-zgodovine/
7. 12. 2022: Slavnostna akademija Fakultete za pravo in poslovne vede. Spletna stran Katoliškega inštituta. Predstavitev arhiva Studia Slovenica in projekta digitalizacije, ki se izvaja in je financiran s strani Ministrstva za kulturo (ga. Andreja Klasinc-Škofljanec). https://www.katoliski-institut.si/slavnostna-akademija-fppv
11. 5. 2023: Pogovorni večer »Ad fontes« na Fakulteti za pravo in poslovne vede: prof. dr. Janez Juhant, »Slovenci, izseljenci in demokracija« (organizatorja večera: FPPV in raziskovalni inštitut Studia slovenica). https://www.katoliski-institut.si/aktualno/ad-fontes-slovenci-izseljenci-in-demokracija
https://ibb.co/bzJcwr0
30. 6. 2023: Nik Trontelj, »Predstavitev projekta digitalizacije arhiva Studia Slovenica«. Nastop na strokovnem posvetu "Slovenska narodna identiteta", Svetovni slovenski kongres. https://www.katoliski-institut.si/public_resources_cache/files/original/original/10/1003/Program%20Slovenska%20narodna%20identiteta.pdf
6. 7. 2023: Nadaljevanje digitalizacije izbranih dokumentov iz arhiva Studia slovenica. Katoliška Cerkev: Slovenska škofovska konferenca (spletni portal). https://katoliska-cerkev.si/nadaljevanje-digitalizacije-izbranih-dokumentov-iz-arhiva-studia-slovenica  
8. 11. 2023: Pogovorni večer »Ad fontes« na Fakulteti za pravo in ekonomijo: gostje Andreja Klasinc Škofljanec, dr. Renato Podbersič, dr. Janez Jurij Arnež, Peter Arnež, moderator dr. Nik Trontelj, »Studia slovenica – priča neomajne narodne zvestobe slovenskih izseljencev«. https://www.druzina.si/clanek/ad-fontes-tokrat-o-dr-janezu-arnezu-19232021 in https://www.katoliski-institut.si/aktualno/ad-fontes-studia-slovenica-prica-neomajne-narodne-zvestobe-slovenskih-izseljencev
18. 11. 2023: Andreja Klasinc Škofljanec, »Šolstvo v avstrijskih begunskih taboriščih po II. svetovni vojni v luči arhivskega gradiva, ki ga hrani Studia slovenica«. Nastop na mednarodni konferenci "Jezik kot temelj narodne identitete", Društvo katoliških pedagogov Slovenije. https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-4N687U3X/a320e2a3-0780-4c65-a867-a008bf1f1b61/PDF (str. 45–51)