Res novae je recenzirana znanstvena revija, ki jo izdaja Fakulteta za pravo in ekonomijo pri Katoliškem inštitutu. Poslanstvo revije je postati referenčna točka za multi- in interdisciplinarno znanstveno preučevanje interakcij med religijo in družbo, pri čemer prispevki ne obravnavajo le aktualnih problemov, temveč tudi zgodovinsko razsežnost teh presečišč. Revija se osredotoča na kritično preučevanje idej, ki povezujejo verske ideje in filozofije, predvsem tiste izvirajoč iz krščanske tradicije, z njihovim družbenim, političnim in ekonomskim okoljem v sodobnem svetu in skozi zgodovino.

Medsebojni vpliv verskih in družbenih transformacijskih procesov zahteva sodelovanje različnih akademskih disciplin, tako da ima revija izrazit multidisciplinaren značaj; dobrodošli so prispevki iz različnih humanističnih disciplin (teologija, filozofija, zgodovina) in družboslovja (pravo, politologija, ekonomija). Z geografskega vidika (če je to relevantno) Res novae obravnava predvsem ozemlje južnega dela srednje Evrope in Balkana. V objavo so lahko sprejeti tudi članki, ki obravnavajo druge geografske regije, če vsebujejo pomembne nove prispevke k znanosti.

Članki za objavo v Res novae lahko opisujejo pojme, predstavljajo teoretična spoznanja ali pa so empirično-analitični. Pričakuje se, da avtorji izkazujejo visoko raven poznavanja obravnavane problematike, so znanstveno točni in metodološko jasni. Članki morajo izkazovati prispevek k razvoju področij, ki jih pokrivajo.

Avtorske pravice in objavljanje v odprtem dostopu

Res novae objavlja članke na način odprtega dostopa; vsi članki so takoj po objavi brezplačno na voljo na spletni strani revije. Avtor na revijo prenese vse materialne avtorske pravice v zvezi z določenim člankom, vse moralne pravice ostanejo avtorju objavljenega članka.

Vse članke je mogoče brezplačno prenesti s spletne strani revije in jih uporabljati v skladu z načeli odprtega dostopa pod pogoji licence »Creative Commons Attribuition 4.0 International License« (CC BY 4.0).
 
 
Revija ne zaračunava nobenih pristojbin v fazi oddaje, recenziranja in objave prispevkov.
 
Izjava o avtorstvu