Res novae

Res novae je znanstvena recenzirana periodična publikacija, ki jo izdaja Katoliški inštitut. Izhaja dvakrat letno v elektronski in tiskani obliki. Revija je zasnovana interdisciplinarno: pokriva široko področje družboslovja (pravo, politologija, ekonomija) in humanistike (filozofija, zgodovina). Njeno vsebinsko jedro se nahaja v povezovanju osebne in ekonomske svobode z družbeno etično odgovornostjo.

Prispevki za objavo v Res novae lahko opisujejo koncepte, predstavljajo teoretske ugotovitve ali pa so empirično-analitični. Pričakuje se, da avtorji izkazujejo visoko stopnjo poznavanja problematike, da so znanstveno natančni in metodološko jasni, besedila pa berljiva, natančna in vsebinsko oziroma metodološko relevantna. Prispevki morajo imeti jasen doprinos k razvoju področja, ki ga obravnavajo.

Namen Res novae je spodbujanje izvirnega znanstvenega razmisleka o aktualnih vprašanjih znanosti in spodbujanje uporabe različnih metodoloških prijemov k raziskovanju. Res novae ne daje prednosti nobeni obliki metodološkega pristopa, ampak spodbuja uporabo interdisciplinarnih orodij znanstvene analize in primerjalno analizo uveljavljenih konceptov z novimi, ki so šele v fazi preverjanja znanstvene relevantnosti. Revija ima ambiciozen dolgoročni cilj postati indeksirana v vseh najpomembnejših bazah znanstvenih publikacij s področja njenega delovanja.

Avtorji

Revija je prvenstveno namenjena akademskim predavateljem in raziskovalcem, drugotno pa tudi ostalim, ki izkazujejo dobro poznavanje omenjenih disciplin in so dosegli najmanj drugostopenjsko univerzitetno izobrazbo (magisterij). Vsak prispevek gre pred objavo skozi anonimni recenzijski proces, za katerega skrbi skupina domačih in tujih ocenjevalcev z ustreznimi akademskimi nazivi.

Prispevki

Revija objavlja izvirne znanstvene in pregledne znanstvene članke. Izvirni znanstveni članki prinašajo avtorjevo samostojno, kritično in inovativno obravnavo izbrane tematike z njegovimi lastnimi tezami ali zaključki, pregledni znanstveni članki pa kritično prikazujejo kontekst izbrane tematike ob upoštevanju tradicionalnih in sodobnih dognanj določene znanstvene discipline.

Jezik prispevkov

Prispevki so lahko sestavljeni v slovenskem ali angleškem jeziku. Naslov, izvleček in ključne besede morajo biti sestavljene v obeh jezikih.

Naroči se na tiskano izdajo

Pošljite nam sporočilo na elektronski naslov

Res novae