Res novae: revija za celovito znanost
ISSN: 2464-0344
e-ISSN: 2464-0352
Glavni urednik: dr. Matic Batič

Res novae je znanstvena recenzirana periodična publikacija, ki jo izdaja Fakulteta za pravo in ekonomijo pri Katoliškem inštitutu. Revija je zasnovana interdisciplinarno: pokriva široko področje družboslovja (pravo, politologija, ekonomija) in humanistike (filozofija, zgodovinopisje). Njeno vsebinsko jedro se nahaja v raziskovanju povezav in prepletanja med religijo in družbo. Revija izhaja dvakrat letno v elektronski in tiskani obliki.

Letna naročnina znaša 28€ za Slovenijo, 40€ za ostale države Evrope, 57$ izven Evrope (navadno) in 66$ ostale države (prednostno).

Naroči se na tiskano izdajo

Pošljite nam sporočilo na elektronski naslov

Res novae