Mednarodno

Strategija internacionalizacije slovenskega visokošolskega prostora 2016-2020 predstavlja okvir za internacionalizacijo Fakultete za pravo in poslovne vede pri Katoliškem Inštitutu. Na podlagi strategije hočemo kot visokošolska inštitucija prispevati k uresničitvi vizije, usmerjene na pet ključnih področij:

1. mobilnost kot ključni del slovenske visokošolske skupnosti, odprte v mednarodno okolje,
2. kakovostno mednarodno znanstvenoraziskovalno in razvojno sodelovanje,
3. spodbujanje razvoja medkulturnih kompetenc,
4. ciljna usmerjenost v prednostne regije in države,
5. promocija, podpora ter spremljanje Strategije internacionalizacije slovenskega visokega šolstva.

Fakulteta za pravo in poslovne vede sodeluje v mrežah Erasmus+ in v mreži katoliških univerz in ima razvito mrežo inštitutov in zasebnih poslovnih šol, s katerimi razvija tesnejše sodelovanje. Usmerjeni smo v vzajemno raziskovalno, projektno in pedagoško usposabljanje ter v programe mobilnosti študentov.

Mednarodno sodelovanje izvajamo vokviru programov mobilnosti Erasmus+ (en < International < ERASMUS ) ter v okviru bilateralnih sporazumov in neposrednih povezav predavateljev in raziskovalcev s svojimi kolegi iz tujine.

K mednarodnemu sodelovanju nas zavezujejo dvostranski memorandumi z mnogimi mednarodnimi institucijami visokošolskega izobraževanja, izgrajeno pa imamo tudi mrežo povezav s številnimi zasebnimi mednarodnimi civilnodružbenimi organizacijami in raziskovalnimi instituti, ki delujejo pod okriljem fundacije Atlas.

Več o aktualnih raziskovalnem delu najdete na podlistku Raziskovanje.

Mednarodno