Sodobnost vsebin:
 • pri oblikovanju predmetnika se zgledujemo po uglednih tujih šolah, kot npr.: UIC Barcelona, Boston College, MIT, Harvard University, Sacro Cuore Milano…
 • uporabljamo študijski material, ki je učno čtivo tudi na drugih uglednih mednarodnih univerzah
 • posamezna predavanja se sproti posodabljajo z aktualnimi mednarodnimi vsebinami
Usposobljenost diplomantov:
 • pridobitev raznorodnih kompetence s področij prava, ekonomije, trženja, vodenja in etičnosti
 • možno sodelovanje pri izvedbi konferenc in strokovnih posvetov
 • študij semestra v tujini je omogočen vsakomur
Etičnost v delovanju:
 • vodstvo fakultete in vsi sodelavci smo zavezani k upoštevanju najvišjih etičnih načel
 • v delu s študenti redno izpostavljamo pomen etičnosti v poslovanju
Zaposljivost diplomantov:
 • diplomanti FPE so uspešni v svojem kariernem razvoju,
 • diplomanti FPE so zaposleni tudi v največjih svetovnih multinacionalkah
 • diplomanti FPE so samostojni podjetniki
Kaj o nas pravi Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu?

NAKVIS

Preberi več
Kaj o nas menijo naši študenti?
Preberi več
študenti

Mednarodno sodelovanje:
 • sodelujemo z mnogimi mednarodnimi šolami v okviru mednarodne izmenjave Erasmus
 • dostop do najuglednejših katoliških univerz po svetu
Povezovanje s podjetji in ustanovami:
 • omogočen je obisk državnih institucij (Banka Slovenije, Ustavno sodišče RS, Državni svet RS, sodišča), podjetij (odvetniške pisarne, samostojni podjetniki, mednarodna podjetja, finančne institucije)
Karierni razvoj študentov:
 • spremljamo karierni razvoj študentov
Oseben odnos s študenti:
 • pedagoške aktivnosti potekajo v majhnih skupinah
 • spoštljiv osebni odnos do študentov
 • visoka raven prilagodljivosti
Kakovost in ugled učiteljev v strokovni javnosti:
 • naši učitelji so redni udeleženci na mednarodnih konferencah in objavljajo v uglednih mednarodnih publikacijah
 • aktivni smo tudi v javnih razpravah o širših gospodarsko-političnih vprašanjih
Vrhunski raziskovalni program:
 • sodelovanje z domačimi in tujimi partnerji v različnih strokovnih, aplikativnih in znanstvenih projektih
Prilagodljivost programov:
 • redno spremljamo in merimo zadovoljstvo študentov s študijskimi programi oz. posameznimi predmeti in jih tudi sproti prilagajamo
Sodobno opremljeni prostori fakultete:
 • delujemo v sodobno opremljenih prostorih v centru Ljubljane, kjer je našim študentom in sodelavcem na voljo vsa infrastruktura za vrhunsko pedagoško in znanstvenoraziskovalno delo
Erasmus 2020 FPE