Mobilnost osebja

Program Erasmus+ mobilnosti med programskimi državami (KA103) omogoča mobilnost osebja z namenom poučevanja ali usposabljanja v tujini.

Sodelujoče države v programu Erasmus+ med programskimi državami so: članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Turčija in Makedonija.

  • mobilnost osebja z namenom poučevanja (STA) na visokošolski instituciji, nosilki ECHE listine, v eni od programskih ali eni od partnerskih držav v trajanju od 2 dni do 2 meseca (od 5 dni do 2 meseca v partnerski državi),
  • mobilnost osebja z namenom usposabljanja (STT), izobraževanja ali sledenja na delovnem mestu (»job shadowing«) pri upravičeni organizaciji v eni od programskih ali eni od partnerskih držav v trajanju od 2 dni do 2 meseca (od 5 dni do 2 meseca v partnerski državi).

Sredstva so namenjena mobilnosti predavateljev kot tudi ne-pedagoškega osebja na visokošolski instituciji. Obvezni del mobilnosti osebja za namen poučevanja je izvedba najmanj 8 pedagoških ur ali 4 ur (v kombinirani mobilnosti: STA+STT) na teden. Zanimive informacije in aktualne ponudbe staff training week najdete tudi na spletni strani http://staffmobility.eu

Razpisna dokumentacija

Mobilnost zaposlenih