Redni in izredni študij poslovnih ved na Fakulteti za pravo in poslovne vede

Nekaj osnovnih podatkov o študiju poslovnih ved na Fakulteti za pravo in poslovne vede. Gre za klasičen magistrski študij poslovnih ved, kot ga nudijo poslovne šole v okviru druge stopnje bolonjskega procesa. Uspešni študenti ob zaključku študija pridobijo naziv »magister (magistrica) poslovnih ved«. Študijski program omogoča nadaljevanje študija na evropskih fakultetah, ki delujejo v okviru bolonjskega procesa tudi na doktorski stopnji.

Učni program za pridobitev izobrazbe magister (magistrica) poslovnih ved spodbuja študente k etičnemu odločanju, h krepitvi sposobnosti javnega nastopanja, h krepitvi poslovne angleščine, h krepitvi metodoloških znanj (statistika, matematika, metode raziskovanja), h krepitvi poslovnih veščin in na možnosti mednarodnega sodelovanja v okviru programov ERASMUS+ in CEEPUS ter sodelovanja v okviru široke mreže svetovnih katoliških univerz.

Po zaključenem magistrskem študiju poslovnih ved na Fakulteti za pravo in poslovne vede se magistrandi lahko vpišejo v doktorske programe domačih in tujih šol.

Magistrsko izobraževanje iz poslovnih ved v sklopu Fakultete za pravo in poslovne vede je nadgrajeno na način, ki študentom omogoča široke možnosti izobrazbe na temeljnih področjih, ki jih zajema poslovno in pravno okolje za lažje sprejemanje pomembnih pravno-poslovnih in siceršnjih odločitev na karierni poti. Študij poslovnih ved v sklopu Fakultete za pravo in poslovne vede omogoča tudi nadaljnje izobraževanje na področju prava, ekonomije in poslovnih ved za pridobitev akademskih nazivov ne le v sklopu Fakultete za pravo in poslovne vede.

Predmetnik magistrskega študija poslovnih ved in ostale temeljne vsebinske poudarke o magistrskem študiju poslovnih ved na Fakulteti za pravo in poslovne vede najdete na spodnji povezavi.

Več informacij o študiju poslovnih ved na FPPV

Ključne informacije

- Trajanje študija: 2 leti
- Število ECTS: 120
- Naziv po zaključku: mag. posl. ved.

Želim se vpisati na Fakulteto za pravo in poslovne vede

HITRI VPIS