Vrhunsko znanje za poslovno kariero nudi Fakulteta za podjetništvo


V sklopu Katoliškega inštituta v Ljubljani že nekaj časa deluje tudi Fakulteta za pravo in poslovne vede, ki v svojem strokovnem in poglobljenem študijskem programu svojim študentom nudi vrhunski študijski program, kot ga nudi klasična Fakulteta za podjetništvo in jim tako nudi odlično možnost izobrazbe na podjetniškem področju ter s tem ponuja odlične možnosti za nadaljnji podiplomski študij ali pa razvoj uspešne kariere v poslovnem svetu.

Na Fakulteti za pravo in poslovne vede Katoliškega inštituta v Ljubljani, ki svojim študentom nudi program študija, kot ga nudi klasična fakulteta za podjetništvo, lahko študenti strokovno in poglobljeno študirajo podjetništvo s pomočjo vrhunskih predavateljev in mentorjev, kot so na primer ddr. Klemen Jaklič, vrhunski strokovnjak in predavatelj, doc. dr. Simona Drenik in še številni drugi vrhunski strokovnjaki in predavatelji, ki s svojo zavzetostjo in strokovnostjo svojim študentom predajajo vrhunsko teoretično in praktično ekonomsko in poslovno znanje, ki ga lahko le ti izjemno uspešno implementirajo v razvoju svojega nadaljnjega študija ali pa v razvoju svojih strokovnih kompetenc in karier v poslovnem svetu.

Celoten proces in program študija na Fakulteti za pravo in poslovne vede Katoliškega inštituta, ki našim študentom nudi študijski program kot klasična Fakulteta za podjetništvo, je usklajen z Bolonjskim študijskim procesom in našim dodiplomskim študentom omogoča nadaljevanje študija na vseh slovenskih in evropskih fakultetah, ki delujejo v sklopu enotnega Bolonjskega procesa. V sklopu tega je tako našim študentom omogočena tudi mednarodna študijska izmenjava po programu ERASMUS+ in  CEEPUS, poleg tega pa naši študenti lahko obiskujejo in dopolnjujejo svoje znanje tudi v celotni mreži katoliških univerz po celem svetu. Vse to predstavlja izjemno dodano vrednost Fakulteti za podjetništvo Katoliškega inštituta, saj s svojim programom, kot ga nudi klasična fakulteta za podjetništvo, nudi svojim študentom odlično osnovo za nadaljevanje študija na podiplomskem programu ali pa razvoj poslovne kariere s pomočjo tudi znanj in povezav, ki si jih študenti lahko pridobijo s pomočjo velike možnosti mednarodnih izmenjav.

Dodiplomski študij na Fakulteti za pravo in poslovne vede traja 3 leta in obsega 180 točk v skladu s programom Bolonjskega procesa za program fakulteta za podjetništvo. Po končanem dodiplomskem študiju se lahko naši diplomanti vpišejo na magistrski študij na naši fakulteti ali pa na kateri koli evropski fakulteti iz sistema Bolonjskega procesa in po 2-letnem programu dosežejo naziv magister poslovnih ved.

Na Fakulteti za pravo in poslovne vede Katoliškega inštituta v Ljubljani pa smo za naše doktorske študente vzpostavili izjemno kakovostno sodelovanje s Doctorate School of the Universitat Internacional de Catalunya iz Španije, kar našim doktorskim študentom na programu Fakulteta za podjetništvo omogoča izjemne možnosti mednarodnega doktorskega študija in s tem poleg pridobitve izjemno poglobljenega in strokovnega znanja, ki ga tovrstni študij omogoča, tudi pridobitev zelo dragocene mednarodne izkušnje. Doktorski študij namreč poteka tako, da vsako tezo, ki jo obravnava naš doktorski študent, obravnavata po dva mentorja, prvi iz Slovenije in drugi iz Španije. Vse to omogoča našim študentom kar najbolj kakovosten doktorski študij.

Katoliški inštitut v Ljubljani je bil ustanovljen z željo in idejo, da pod eno streho združi vse katoliške fakultete in predstavlja temelj za nastanek Katoliške univerze v Sloveniji, ki bo svojim študentom omogočala študij na najvišjem kakovostnem nivoju ter z najboljšimi predavatelji. Študij na Katoliški univerzi temelji in bo temeljil na humanistični etiki, morali in na širjenju in ohranjanju vedenja. Poseben poudarek študija bo na potrebah in priložnostih celotne skupnosti, slovenska Katoliška univerza pa bo postala skupnost učenjakov, tako profesorjev kot tudi študentov, ki bodo s svojim trudom, znanjem in zavzemanjem za dobro skupnosti prispevali k lepšemu in boljšemu življenju in razvoju, širjenju ter ohranjanju znanja. Na Fakulteti za pravo in poslovne vede bo klasična fakulteta za podjetništvo, katere temeljni program je vključen v izobraževanje poslovnih ved, predstavljala temelj in začetek bodoče Katoliške univerze v Sloveniji.

S svojo mednarodno vpetostjo v mrežo vseh katoliških univerz po svetu in s tako rekoč neomejenim dostopom do znanja in do možnosti izmenjave med katoliškimi univerzami Katoliški inštitut svojim  študentom omogoča izjemno možnost mreženja, mednarodnega sodelovanja in razvoja svojega osebnega in poslovnega omrežja, vse to pa je danes poleg kakovostnega in širokega znanja temelj uspešnega razvoja posameznikove poslovne kariere. Celoten študij na Fakulteti za podjetništvo je usmerjen v usmerjanje naših študentov v krepljenje samozavesti, etičnega odločanja in učenje suverenega javnega nastopanja. Poleg tega dajemo zelo velik poudarek obvladovanju poslovne angleščine ter mednarodnem mreženju in povezovanju v sklopu projektov ERASMUS+ in CEEPUS ter v sklopu svetovne mreže katoliških univerz. Fakulteta za pravo in poslovne vede, ki ima temelj v programu klasična fakulteta za podjetništvo, je torej idealna izbira za vse študente, ki si želijo kakovostnega, poglobljenega študija poslovnih ved in podjetništva, ki si želijo študirati in delovati v mednarodnem okolju, ki želijo krepiti etično delovanje in vedenje ter nadgrajevati svoje znanje in izkušnje na podiplomskem magistrskem študiju ter mednarodnem doktorskem študiju poslovne ekonomije. Fakulteta za podjetništvo Katoliškega inštituta v Ljubljani je nedvomno prava izbira za vsakogar, ki si želi poglobljenega znanja, mednarodnega mreženja in odličnega znanja poslovne angleščine.