Fakulteta za pravo in poslovne vede

Krekov trg 1
1000 Ljubljana
+386 040456600