Fakulteta za pravo in ekonomijo

Krekov trg 1
1000 Ljubljana
+386 040456600