Opis programa

Program traja dve leti (štiri semestre) in obsega 120 ECTS kreditnih točk. Program je sestavljen po pravilih bolonjskega procesa in je mednarodno primerljiv s programi v Sloveniji in v državah Evropske unije. Pogoj za dokončanje študija so opravljene vse s programom predvidene obveznosti, napisana in uspešno zagovarjana magistrska naloga.

Pridobljeni naslov po uspešno zaključenem študiju je magister poslovnih ved / magistrica poslovnih ved. Magistrski program Poslovne vede je nadgradnja univerzitetnega programa, magistrantom pa prinaša boljše izhodišče za začetek poklicne kariere ali nadaljevanje študija na doktorskem študiju.

Pridobljeni naziv »magister poslovnih ved« omogoča tudi nadaljevanje podiplomskega študija z doktorskim študijem, ki ga izvajamo v sodelovanju z Doctorate School of the Universitat Internacional de Catalunya.

Program je mednarodno primerljiv in obsega temeljne učne kompetence sodobnega odločevalca, s poudarkom na

  • etičnosti v odločanju,
  • javnem nastopanju,
  • samostojnem in timskem delu,
  • poglobljenem znanju poslovne angleščine,
  • rabi sodobnih orodij za podporo pri poslovanju in trženju,
  • poglobljeni rabi temeljnih empiričnih znanj in na
  • poglobljenem razumevanju pravnih norm.

Študentom je na voljo pestra paleta enotnih izbirnih predmetov in pestre možnosti sodelovanja v mednarodnih izmenjavah (ERASMUS+). Izvajanje pedagoškega procesa na fakulteti podpira specializirana knjižnica s področij podjetništva, ekonomije in financ, prava, filozofije in etike.

Ključne informacije

- Trajanje študija: 2 leti
- Število ECTS: 120
- Naziv po zaključku: mag. posl. ved.

Želim se vpisati na Fakulteto za pravo in poslovne vede

HITRI VPIS
Opis programa -  Magister poslovnih ved