Pravni in študijski akti

Temeljni študijski akti za izvajanje izobraževalnega procesa na FPE:

Samoevalvacijska poročila za potrebe merjenja kakovosti po Merilih Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu. Nekateri ostali akti, ki niso javno dostopni in so ključnega pomena za nemoteno delovanje procesov na fakulteti:
 • Akt o ustanovitvi zavoda Katoliški inštitut
 • Statut Katoliškega inštituta
 • Akt o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda
 • Merila za presojo vpisov v višji letnik
 • Pravilnik o varstvu osebnih podatkov
 • Pravilnik za izdajanje gradiv pri Fakulteti za pravo in poslovne vede
 • Pravilnik o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju
Fakulteta voli v visokošolske nazive na naslednjih pedagoških področjih:
 • metode raziskovalnega dela;
 • matematika;
 • statistika;
 • filozofija, religiologija in aplikativna etika;
 • ustavno in mednarodno pravo;
 • poslovno pravo;
 • tuja poslovna terminologija;
 • makroekonomija;
 • mikroekonomija;
 • management ter trženje in odnosi z deležniki;
 • finance, računovodstvo, revizija in davki.

Vprašanje?

Za dodatna vprašanja se obrnite na študentski referat ali pa nam pišite preko kontaktnega obrazca

KONTAKT